Αρχείο

0 comment

(Α.Π. 17561/25.07.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80218, Α.Π. 17605/2017)…

Αφορά την 17368/21.07.2017  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΠΜΚ46ΨΖΥ1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81926, Α.Π. 17634/2017)…

Πρόσκληση 14094/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων:07 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΤΔΑ46ΨΖΥ1-ΡΕΛ (745 kB)

Read More
0 comment

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής…

Προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 17811/2017)…

Αφορά την 14094/19-06-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΑΗΨ46ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 17812/2017)…

Αφορά την 15108/29-06-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 67ΘΠ46ΨΖΥ1-Σ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 17829/2017)…

Πρόσκληση 17829/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων:07 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 7ΥΒ946ΨΖΥ1-8ΣΩ (759 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 17990/31.07.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΕ-81821» που αφ..

Read More
0 comment

Επικαιροποίηση Κανονισμού Υποτροφιών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"…

Κανονισμός υποτροφιών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ -ΔΠΘ Σχετικά Αρχεία Κανονισμός υποτροφιών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ -ΔΠΘ (2 MB)

Read More
0 comment

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων…

Στο πλαίσιο του ERANET-RUS-PLUS ανακοινώθηκε από την 20η Ιουλίου 2017, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση κοινών ερευνητικών έργω..

Read More
0 comment

(Α.Π. 18005/31.07.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΕ-81821» που αφ..

Read More
0 comment

(KE-81444) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 5/9/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγ..

Read More
0 comment

(KE-81821) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 5/9/2017, και ώρα 10:15 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγ..

Read More
0 comment

Φυλλάδια Ερευνητικών Προσκλήσεων 07.08.2017

Μπορείτε να δείτε τα φυλλάδια των Ερευνητικών Προσκλήσεων επιλέγοντας τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει στην ενότητα Σχετικά ..

Read More
0 comment

Φυλλάδια Ερευνητικών Προσκλήσεων 17.08.2017

Μπορείτε να δείτε τα φυλλάδια των Ερευνητικών Προσκλήσεων επιλέγοντας τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει στην ενότητα Σχετικά ..

Read More
0 comment

Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας -Ενωσιακή Προτεραιότητ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 19815/07.09.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Δομικές και Λειτουργικές Μελέτες μη κωδικών RNA και RNA Πολυμεράσης – M..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 20141/2017)…

Αφορά την 14199/20-06-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

(Α.Π. 20227/15.09.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές  Δαπάνες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ιατρι..

Read More
0 comment

(ΚΕ-60072) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 20/9/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) Επιτροπής Παρακολούθηση..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81942, Α.Π. 20252/2017)…

Πρόσκληση 20252/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Ο9Χ46ΨΖΥ1-Φ3Γ (812 kB)

Read More
0 comment

(20402/18-9-2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΕ-81821» που αφ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 20613/20.09.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤΕ..

Read More
0 comment

(KE-81804) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 25/9/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 402..

Read More
0 comment

Φυλλάδια Ερευνητικών Προσκλήσεων 27.09.2017

Μπορείτε να δείτε τα φυλλάδια των Ερευνητικών Προσκλήσεων επιλέγοντας τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει στην ενότητα   Order by ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 21194/2017)…

Αφορά την 17829/28-07-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΧΑΒ46ΨΖΥ1-4..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81852, Α.Π. 21194/2017)…

Αφορά την 17396/24-07-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 61Β946ΨΖΥ1-22Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81926, Α.Π. 21193/2017)…

Αφορά την 17634/26-07-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΖΡΘ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

Προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης…

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ http://www.edulll.gr/?p=31436 , τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ερευνητικών προ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 21954/06-10-2017) Πρόσκληση Υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Π.Θ.» με..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 22514/2017)…

Πρόσκληση 22514/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 63Ψ246ΨΖΥ1-ΡΝΣ (682 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 80340, Α.Π. 22534/2017)…

Πρόσκληση 22514/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχεία Ω..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60055, Α.Π. 22527/2017)…

Πρόσκληση 22527/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6ΔΗΔ46ΨΖΥ1-4ΕΖ (557 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.: 22501/12-10-2017) Προκήρυξη συνοπτικού…

(Α.Π.: 22501/12-10-2017) Αναλυτική Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια: α) ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού..

Read More
0 comment

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας κλήρωσης…

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Δι..

Read More
0 comment

IKYDA 2018 - Ανακοίνωση…

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, υλ..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 23/10/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση α) της Επιτροπ..

Read More
0 comment

Προβολή έργων χρηματοδοτούμενων από…

Οι συντονιστές έργων, που χρηματοδοτήθηκαν ή χρηματοδοτούνται από το FP7 ή τον Ορίζοντα2020, προσκαλούνται από την Ευρωπαϊκή Επι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81202, Α.Π. 23051/2017)…

Αφορά την 21826/04-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΛΧΠ46ΨΖΥ1-63..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 23299/20-10-2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Π.Θ., ΚΕ81600», πο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81942, Α.Π. 23857/2017)…

Αφορά την 20252/15-09-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.   Σχετικά Αρχεία ΩΝΛΔ46Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81077, Α.Π. 23863/2017)…

Πρόσκληση 23863/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 09 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΜΕΒ46ΨΖΥ1-ΑΙΥ (755 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 60080, Α.Π. 23867/2017)…

Πρόσκληση 23867/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 09 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00.   Σχετικά Αρχεία 6ΨΤΑ46ΨΖΥ1-Ω04 (727 kB)

Read More
0 comment

Φυλλάδια Ερευνητικών Προσκλήσεων 26.10.2017

Μπορείτε να δείτε τα φυλλάδια των Ερευνητικών Προσκλήσεων επιλέγοντας τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει στην ενότητα   Order by ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 24014/27-10-2017) Διακήρυξη Συνοπτικού…

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Υπηρεσιών    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου Πανεπισ..

Read More
0 comment

Νόμος 4485/2017

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. Σχετικά Αρχεία nomos_44852017 (637 kB)

Read More
0 comment

Νέα πρόσκληση ΕΔΕΤ για…

Ανακοινώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) η 5η «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής» για πρόσ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 24926/03.11.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤΕ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 25234/07.11.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Μ.Σ. «ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓ..

Read More
0 comment

(KE-60056) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 10/11/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) Επιτροπή..

Read More
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ