Αρχείο

0 comment

(ΚΕ 82535, Α.Π. 25811/2020)…

Αφορά την 21796/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥ7Ζ46ΨΖΥ1-0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82535, Α.Π. 25804/2020)…

Αφορά την 21794/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΘΩΘ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82523, Α.Π. 25741/2020)…

Αφορά την 22412/30-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΠΚ46ΨΖΥ1-2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 25629/2020)…

Αφορά την 21600/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΑ3Γ46ΨΖΥ1-Σ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82213, Α.Π. 25667/2020)…

Αφορά την 21791/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΕΓΧ46ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 25648/2020)…

Αφορά την 21607/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΤΧ346ΨΖΥ1-90..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 25646/2020)…

Αφορά την 21605/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΕΩ546ΨΖΥ1-Σ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 25626/2020)…

Αφορά την 21593/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΩΛ246ΨΖΥ1-Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 25625/2020)…

Αφορά την 21579/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Π0Ο46ΨΖΥ1-Ω5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 25618/2020)…

Αφορά την 25618/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΗΚΞ46ΨΖΥ1-Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 25616/2020)…

Αφορά την 21553/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ00Ρ46ΨΖΥ1-Ρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82011, Α.Π. 25609/2020)…

Αφορά την 20039/09-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ9ΕΤ46ΨΖΥ1-0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82394, Α.Π. 25562/2020)…

Αφορά την 20223/10-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΖ0846ΨΖΥ1-Ω0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82229, Α.Π. 25561/2020)…

Αφορά την 23067/04-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω9ΚΕ46ΨΖΥ1-Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82408, Α.Π. 25559/2020)…

Αφορά την 20218/10-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΑ7Σ46ΨΖΥ1-Υ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81979, Α.Π. 25535/2020)…

Αφορά την 19956/08-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 91ΨΑ46ΨΖΥ1-9Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82308, Α.Π. 22669/2020)…

Αφορά την 17151/10-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΛΣΩ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82517, Α.Π. 22417/2020)…

Αφορά την 18959/30-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΓ9446ΨΖΥ1-0Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82166, Α.Π. 22387/2020)…

Αφορά την 18952/30-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ9ΝΟ46ΨΖΥ1-Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82318, Α.Π. 21881/2020)…

Αφορά την 17254/11-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΦΜ746ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82124, Α.Π. 21502/2020)…

Αφορά την 21502/22-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΞΥΟ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82046, Α.Π. 20250/2020)…

Αφορά την 16964/09-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ9ΑΛ46ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82336, Α.Π. 20247/2020)…

Αφορά την 16966/30-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΞΒ746ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 20033/2020)…

Αφορά την 20033/09-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΩΑ246ΨΖΥ1-Σ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82492, Α.Π. 19996/2020)…

Αφορά την 17145/10-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.   Σχετικά Αρχεία 943Κ46ΨΖ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82220, Α.Π. 18668/2020)…

Αφορά την 14380/15-05-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.   Σχετικά Αρχεία ΑΠ18668_..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82138, Α.Π. 18590/2020)…

Αφορά την 2665/29.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.   Σχετικά Αρχεία ΑΠ18950-Ρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82146, Α.Π. 18539/2020)…

Αφορά την 13099/30.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΑΠ. 18539 - 6ΛΤ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82422, Α.Π. 18537/2020)…

Αφορά την 15575-27.05.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΑΠ18537_6ΗΞΜ4..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82149, Α.Π. 18517/2020)…

Αφορά την 15572/ 27-05-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΑΠ18517_Ω8ΛΖ4..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 17253/2020)…

Αφορά την 13584/06.05.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΑΕΞ46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82312, Α.Π. 17175/2020)…

Αφορά την 13277/04.05.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω8ΕΛ46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82492, Α.Π. 17142/2020)…

Αφορά την 14235/13.05.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΒΜΟ46ΨΖΥ1-Β..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82113, Α.Π. 17135/2020)…

Αφορά την 12986/29.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΙΦΝ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82462, Α.Π. 17132/2020)…

Αφορά την 12538/23.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Ι5Τ46ΨΖΥ1-90..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82492, Α.Π. 17130/2020)…

Αφορά την 14233/13.05.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ6Δ146ΨΖΥ1-0Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82329, Α.Π. 16765/2020)…

Αφορά την 11859/13.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΓΒΦ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82348, Α.Π. 16778/2020)…

Αφορά την 13039/30.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΥΩ46ΨΖΥ1-57..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 15731/2020)…

Αφορά την 11057/02.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΦΗΡ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82489, Α.Π. 15706/2020)…

Αφορά την 13001/29.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ1Δ546ΨΖΥ1-Ω..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 15618/2020)…

Αφορά την 12533/23.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 621Υ46ΨΖΥ1-1Κ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82292, Α.Π. 15612/2020)…

Αφορά την 11569/09.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΜΕ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82260, Α.Π. 15608/2020)…

Αφορά την 11867/13.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΦΚΟ46ΨΖΥ1-9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82339, Α.Π. 15597/2020)…

Αφορά την 9371/20.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 90ΥΥ46ΨΖΥ1-Ν9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82208, Α.Π. 15595/2020)…

Αφορά την 9413/23.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΘΧ46ΨΖΥ1-2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82147, Α.Π. 15023/2020)…

Αφορά την 9215/19.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΧΒ846ΨΖΥ1-Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82310, Α.Π. 14928/2020)…

Αφορά την 9408/23.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 922346ΨΖΥ1-ΑΑΙ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82348, Α.Π. 14341/2020)…

Αφορά την 11583/09.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΔΡΡ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82149, Α.Π. 14226/2020)…

Αφορά την 11518/08.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΣΚ346ΨΖΥ1-Ε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 14223/2020)…

Αφορά την 11539/08.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω6ΖΓ46ΨΖΥ1-Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82113, Α.Π. 14217/2020)…

Αφορά την 11541/08.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΟΘ846ΨΖΥ1-3Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 13334/2020)…

Αφορά την 9237/19.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Ω2Ρ46ΨΖΥ1-0Ρ1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82436, Α.Π. 13150/2020)…

Αφορά την 8382/11.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΞΜ146ΨΖΥ1-03Β..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82146, Α.Π. 13077/2020)…

Αφορά την 8105/11.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 69Ρ046ΨΖΥ1-ΖΑ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82416, Α.Π. 13042/2020)…

Αφορά την 7860/09.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 69Ρ046ΨΖΥ1-ΖΑ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 13034/2020)…

Αφορά την 11061/02.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 65ΘΖ46ΨΖΥ1-Ν4..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 13030/2020)…

Αφορά την 11059/02.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΘΡΒ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 13027/2020)…

Αφορά την 11223/03.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΡΜ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82198, Α.Π. 12988/2020)…

Αφορά την 5971/24.02.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΕΥΠ46ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82064, Α.Π. 12984/2020)…

Αφορά την 8217/19.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΓ4Κ46ΨΖΥ1-2Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82466, Α.Π. 12981/2020)…

Αφορά την 8126/11.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΓΙΝ46ΨΖΥ1-Η7..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82384, Α.Π. 12979/2020)…

Αφορά την 6507/27.02.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΡΛ4Κ46ΨΖΥ1-Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82239, Α.Π. 12976/2020)…

Αφορά την 9216/29.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 68ΛΘ46ΨΖΥ1-ΧΣ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82440, Α.Π. 12906/2020)…

Αφορά την 9308/20.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΚΨ746ΨΖΥ1-ΖΕ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82401, Α.Π. 12001/2020)…

Αφορά την 9308/20.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ρ55846ΨΖΥ1-2ΤΟ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82429, Α.Π. 11727/2020)…

Αφορά την 5175/18-02-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΔ4Ζ46ΨΖΥ1-Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82353, Α.Π. 11723/2020)…

Αφορά την 7145/04.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΝΥΥ46ΨΖΥ1-Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82425, Α.Π. 11567/2020)…

Αφορά την 8134/11.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΜΥΨ46ΨΖΥ1-Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82415, Α.Π. 11509/2020)…

Αφορά την 4891/04.02.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΔΜΒ46ΨΖΥ1-55..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82398, Α.Π. 9611/2020)…

Αφορά την 4791/14.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω52Μ46ΨΖΥ1-Κ2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82425, Α.Π. 9299/2020)…

Αφορά την 4587/13.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΠ846ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82402, Α.Π. 9296/2020)…

Αφορά την 8312/11.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΣΙΥ46ΨΖΥ1-Υ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82320, Α.Π. 9236/2020)…

Αφορά την 8491/12.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΖ5Ν46ΨΖΥ1-Σ9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 8518/2020)…

Αφορά την 1501/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΔΙ046ΨΖΥ1-ΤΦ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 8477/2020)…

Αφορά την 1503/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Τ8Π46ΨΖΥ1-Λ59..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60075, Α.Π. 8114/2020)…

Αφορά την 1476/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΧΤ646ΨΖΥ1-ΩΥ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82305, Α.Π. 8069/2020)…

Αφορά την 2845/31.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΠΟΛ46ΨΖΥ1-Η8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82170, Α.Π. 8066/2020)…

Αφορά την 2795/31.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ3ΦΦ46ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60074, Α.Π. 8062/2020)…

Αφορά την 1491/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 67ΑΝ46ΨΖΥ1-ΦΣ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82409, Α.Π. 8053/2020)…

Αφορά την 2401/27.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 61ΜΑ46ΨΖΥ1-940 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82409, Α.Π. 8048/2020)…

Αφορά την 2399/27.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΛΘ46ΨΖΥ1-1Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82314, Α.Π. 6770/2020)…

Αφορά την 2924/31.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΧΓΙ46ΨΖΥ1-9Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82240, Α.Π. 6765/2020)…

Αφορά την 1947/22.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΜ346ΨΖΥ1-Ρ0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82346, Α.Π. 6521/2020)…

Αφορά την 2776/31.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω68Ο46ΨΖΥ1-446 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 6520/2020)…

Αφορά την 1554/17.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΕΩ046ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 6517/2020)…

Αφορά την 1555/17.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ4Ρ146ΨΖΥ1-5Η..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82114, Α.Π. 43940/2019)…

Αφορά την 38773/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΣΝΚ46ΨΖΥ1-12..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82398, Α.Π. 5798/2020)…

Αφορά την 1501/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΘΚΓ46ΨΖΥ1-Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82232, Α.Π. 4904/2020)…

Αφορά την 44297/23.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΧΙΝ46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 4617/2020)…

Αφορά την 44307/23.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Φ0Ο46ΨΖΥ1-Ψ1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 3218/2020)…

Αφορά την 43202/16.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΒΕ646ΨΖΥ1-Κ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81603, Α.Π. 3058/2020)…

Αφορά την 44458/24.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Δ8Λ46ΨΖΥ1-7Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 2956/2020)…

Αφορά την 44358/23.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΟΣ446ΨΖΥ1-0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82315, Α.Π. 2912/2020)…

Αφορά την 42109/11.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 67ΑΤ46ΨΖΥ1-Ξ9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 2693/2020)…

Αφορά την 44307/23.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΓΝΨ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82213, Α.Π. 2663/2020)…

Αφορά την 41490/06.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΟΘΞ46ΨΖΥ1-Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82413, Α.Π. 1507/2020)…

Αφορά την 953/08.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω55Ε46ΨΖΥ1-ΧΒ3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 1497/2020)…

Αφορά την 936/08.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΔ1Ω46ΨΖΥ1-ΛΟ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 1482/2020)…

Αφορά την 935/08.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΓΩΣ46ΨΖΥ1-ΦΛ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82384, Α.Π. 1442/2020)…

Αφορά την 38772/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 65ΖΛ46ΨΖΥ1-Α2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82384, Α.Π. 1446/2020)…

Αφορά την 38772/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 697946ΨΖΥ1-ΡΘ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82251, Α.Π. 1416/2020)…

Αφορά την 38158/18.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 64Ω046ΨΖΥ1-Ζ0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82039, Α.Π. 1400/2020)…

Αφορά την 37137/08.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΧΨΑ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82039, Α.Π. 1399/2020)…

Αφορά την 39112/22.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω3ΕΕ46ΨΖΥ1-Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82039, Α.Π. 1397/2020)…

Αφορά την 38521/19.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΝΘ846ΨΖΥ1-Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81050, Α.Π. 737/2020)…

Αφορά την υπ’ αριθμ. 30622/22-12-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82346, Α.Π. 44370/2019)…

Αφορά τις 42771/12.12.2019 και 42769/12.12.2019 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82388, Α.Π. 43937/2019)…

Αφορά την 37883/14.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7Ζ2946ΨΖΥ1-ΒΡ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82348, Α.Π. 44000/2019)…

Αφορά την 37889/14.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω1ΣΑ46ΨΖΥ1-Υ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82005, Α.Π. 43999/2019)…

Αφορά την 37885/14.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΝ1Ε46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82394, Α.Π. 43988/2019)…

Αφορά την 38789999046ΨΖΥ1-Ξ2Κ/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82398, Α.Π. 43996/2019)…

Αφορά την 38792/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Κ0146ΨΖΥ1-ΨΤ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82396, Α.Π. 43994/2019)…

Αφορά την 42350/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω56Ο46ΨΖΥ1-Ρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82396, Α.Π. 43988/2019)…

Αφορά την 38791/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ6Λ146ΨΖΥ1-2Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82349, Α.Π. 43934/2019)…

Αφορά την 38773/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 6ΣΝΚ46ΨΖΥ1-12..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82349, Α.Π. 43934/2019)…

Αφορά την 35554/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 61ΡΝ46ΨΖΥ1-ΡΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43974/2019)…

Αφορά την 38780/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία Ψ1ΥΜ46ΨΖΥ1-2Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43972/2019)…

Αφορά την 38782/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 60ΤΘ46ΨΖΥ1-2Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43966/2019)…

Αφορά την 38783/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΩΦ0Χ46ΨΖΥ1-5Υ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43953/2019)…

Αφορά την 38788/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 7Ζ6Κ46ΨΖΥ1-4Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82397, Α.Π. 43948/2019)…

Αφορά την 38793/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 69ΟΜ46ΨΖΥ1-39..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43960/2019)…

Αφορά την 38784/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΡ9Ω46ΨΖΥ1-1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43976/2019)…

Αφορά την 38787/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΕΔΧ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43973/2019)…

Αφορά την 38786/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΧ9Ζ46ΨΖΥ1-45..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43969/2019)…

Αφορά την 38785/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΔΘ446ΨΖΥ1-Η..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43967/2019)…

Αφορά την 38781/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7Χ8Φ46ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43965/2019)…

Αφορά την 38779/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ70Λ46ΨΖΥ1-Π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43959/2019)…

Αφορά την 38778/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΟΓΗ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43954/2019)…

Αφορά την 38777/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΞΣΧ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43947/2019)…

Αφορά την 38776/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΙΚΡ46ΨΖΥ1-4..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43939/2019)…

Αφορά την 38775/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ58Ξ46ΨΖΥ1-4Ε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60006, Α.Π. 43915/2019)…

Αφορά την 37878/14.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΤ5Φ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82206, Α.Π. 43195/2019)…

Αφορά την 35538/31.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΠ2Δ46ΨΖΥ1-Ω..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81157, Α.Π. 41827/2019)…

Αφορά την 34968/24.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΔΚΖ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80344, Α.Π. 41825/2019)…

Αφορά την 34963/24.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 78ΨΟ46ΨΖΥ1-Μ4..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80340, Α.Π. 41818/2019)…

Αφορά την 34974/24.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΧΥΕ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82149, Α.Π. 41266/2019)…

Αφορά την 35572/31.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΙΓΥ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82016, Α.Π. 41256/2019)…

Αφορά την 34582/22.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΡΜ746ΨΖΥ1-Σ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82113, Α.Π. 38746/2019)…

Αφορά την 30947/25.09.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΩΡΧ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 38731/2019)…

Αφορά την 32710/03.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΦΚΥ46ΨΖΥ1-Ω..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82339, Α.Π. 38618/2019)…

Αφορά την 32203/03.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΑΠΘ46ΨΖΥ1-4..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82229, Α.Π. 38606/2019)…

Αφορά την 33986/17.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΨΨ746ΨΖΥ1-Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 38138/2019)…

Αφορά την 17391/24.05.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΔΥΩ46ΨΖΥ1-24..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82339, Α.Π. 35650/2019)…

Αφορά την 33778/16.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΦΒ446ΨΖΥ1-34..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82228, Α.Π. 35561/2019)…

Αφορά την 33895/16.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Τ4046ΨΖΥ1-ΦΩ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82289, Α.Π. 34746/2019)…

Αφορά την 32989/09.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΖ946ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82289, Α.Π. 34740/2019)…

Αφορά την 32988/09.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΑ1Ρ46ΨΖΥ1-Η..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82176, Α.Π. 34155/2019)…

Αφορά την 32986/09.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΟΒΡ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 34061/2019)…

Αφορά την 20896/21.06.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω96Μ46ΨΖΥ1-Ο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82288, Α.Π. 34021/2019)…

Αφορά την 27997/05.09.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ4Δ446ΨΖΥ1-Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81614, Α.Π. 34006/2019)…

Αφορά την 10161/21.03.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 34001/2019)…

Αφορά την 30418/19.09.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Ι6Φ46ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82064, Α.Π. 33992/2019)…

Αφορά την 28973/09.09.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΩ7846ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82224, Α.Π. 33912/2019)…

Αφορά την 28966/09.09.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΚΔΘ46ΨΖΥ1-Ω..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 33901/2019)…

Αφορά τις 17391/24-05-2019 και 23305/10-07-2019 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 31904/2019)…

Αφορά τις 17391/24-05-2019 και 23305/10-07-2019 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 30483/2019)…

Αφορά τις 17391/25-05-2019 και 23305/10-07-2019 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82320, Α.Π. 30584/2019)…

Αφορά την 27281/28-08-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΧΟ646ΨΖΥ1-Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82318, Α.Π. 30512/2019)…

Αφορά την 24801/19-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω1Ζ746ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 28970/2019)…

Αφορά την 18662/04-06-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ21Κ46ΨΖΥ1-Υ3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82124, Α.Π. 28205/2019)…

Αφορά την 21052/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΡΒΓ46ΨΖΥ1-ΒΥΒ (..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82041, Α.Π. 27001/2019)…

Αφορά την 22916/05-09-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 61ΩΗ46ΨΖΥ1-Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82033, Α.Π. 27985/2019)…

Αφορά την 22939/21-06-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Γ5Χ46ΨΖΥ1-9Ο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82033, Α.Π. 27987/2019)…

Αφορά την 22919/05-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Π8746ΨΖΥ1-ΣΝ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 27984/2019)…

Αφορά την 27038/27-08-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΑΝΟ46ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81453, Α.Π. 27899/2019)…

Αφορά την 23893/15-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 60ΥΖ46ΨΖΥ1-Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 27898/2019)…

Αφορά την 24492/18-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 621Γ46ΨΖΥ1-ΕΙ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82240, Α.Π. 26036/2019)…

Αφορά την 23047/05-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 66ΣΠ46ΨΖΥ1-775..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82276, Α.Π. 25439/2019)…

Αφορά την 24643/18-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΣΖΖ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 24846/2019)…

Αφορά την 24846/22-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 68ΓΟ46ΨΖΥ1-Β2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82312, Α.Π. 24501/2019)…

Αφορά την 24117/16-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ4ΩΡ46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82198, Α.Π. 24418/2019)…

Αφορά την 17212/23-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΣΧ046ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82211, Α.Π. 23793/2019)…

Αφορά την 18847/05-06-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΡ0Χ46ΨΖΥ1-Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82164, Α.Π. 18786/2019)…

Αφορά την 15417/09-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΞΩ946ΨΖΥ1-Π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 22760/2019)…

Αφορά την 17299/24-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Ο9Η46ΨΖΥ1-4Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82239, Α.Π. 22741/2019)…

Αφορά την 17233/23-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ0ΚΩ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81977, Α.Π. 20731/2019)…

Αφορά την 15535/09-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΦ9Ξ46ΨΖΥ1-1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 20726/2019)…

Αφορά την 17108/23-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΠΘΦ46ΨΖΥ1-6..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81627, Α.Π. 19379/2019)…

Αφορά την 13978/29-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω6Π146ΨΖΥ1-Π5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82198, Α.Π. 17208/2019)…

Αφορά την 10008/21-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΥΥ546ΨΖΥ1-1Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 17199/2019)…

Αφορά την 13867/19-04-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Υ7Κ46ΨΖΥ1-93..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82229, Α.Π. 17196/2019)…

Αφορά την 10182/22-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΠΑ446ΨΖΥ1-352..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82016, Α.Π. 15540/2019)…

Αφορά την 14296/13-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω9ΩΥ46ΨΖΥ1-Ο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82038, Α.Π. 15336/2019)…

Αφορά την 8009/06-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΝΑΑ46ΨΖΥ1-Υ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82199, Α.Π. 14268/2019)…

Αφορά την 8048/06-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ5ΘΡ46ΨΖΥ1-Ι9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82158, Α.Π. 13997/2019)…

Αφορά την 8678/12-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΙ0Ν46ΨΖΥ1-Ν7..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82207, Α.Π. 13795/2019)…

Αφορά την 8556/08-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΥΑ646ΨΖΥ1-ΗΑ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82170, Α.Π. 12000/2019)…

Αφορά την 5615/20-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Ο7Λ46ΨΖΥ1-6Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 11990/2019)…

Αφορά την 5078/18-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΞΥΩ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82221, Α.Π. 11752/2019)…

Αφορά την 4567/13-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΨΘΗ46ΨΖΥ1-Κ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82216, Α.Π. 11730/2019)…

Αφορά την 2960/01-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΙΚΘ46ΨΖΥ1-Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81863, Α.Π. 11750/2019)…

Αφορά την 7998/21-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥ3Μ46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82179, Α.Π. 11748/2019)…

Αφορά την 7998/06-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥΝ046ΨΖΥ1-Ε3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 11737/2019)…

Αφορά την 6177/21-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 61Ψ946ΨΖΥ1-ΩΛ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82197, Α.Π. 10518/2019)…

Αφορά την 4712/14-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7Μ2Ψ46ΨΖΥ1-1Β..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 10504/2019)…

Αφορά την 4204/07-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΛΞΨ46ΨΖΥ1-Ρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81648, Α.Π. 10215/2019)…

Αφορά την 7987/05-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΛΡ246ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82224, Α.Π. 10172/2019)…

Αφορά την 4050/07-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Γ7Ε46ΨΖΥ1-ΤΙ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82205, Α.Π. 10171/2019)…

Αφορά την 4817/14-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΧ9Ι46ΨΖΥ1-Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82229, Α.Π. 8553/2019)…

Αφορά την 1131/17-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 66ΓΥ46ΨΖΥ1-Χ2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82138, Α.Π. 8103/2019)…

Αφορά την 183/07-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΣΒΚ46ΨΖΥ1-Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82153, Α.Π. 7736/2019)…

Αφορά την 1624/22-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΡΧΛΠ46ΨΖΥ1-1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82253, Α.Π. 7735/2019)…

Αφορά την 198/08-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Φ6346ΨΖΥ1-ΩΥΕ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 7292/2019)…

Αφορά την 26609/08-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΕΘΣ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 7258/2019)…

Αφορά την 184/07-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΨΝΥ46ΨΖΥ1-6Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82253, Α.Π. 6153/2019)…

Αφορά την 198/08-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΒ5Φ46ΨΖΥ1-Λ07..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 5245/2019)…

Αφορά την 31111/18-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Ρ8646ΨΖΥ1-Β1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82208, Α.Π. 2866/2019)…

Αφορά την 28057/22-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΖΓ246ΨΖΥ1-Ρ9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 3896/2019)…

Αφορά την 29345/03-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΠΞΗ46ΨΖΥ1-6..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82011, Α.Π. 2263/2019)…

Αφορά την 20842/13-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΓΡΨ46ΨΖΥ1-2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82020, Α.Π. 2264/2019)…

Αφορά την 17510/23-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΒΔΓ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82074, Α.Π. 1177/2019)…

Αφορά την 29638/06-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΞΠΥ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82074, Α.Π. 1181/2019)…

Αφορά την 29637/06-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Τ4Π46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81189, Α.Π. 1156/2019)…

Αφορά την 26652/08-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω5Ν346ΨΖΥ1-Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82158, Α.Π. 1143/2019)…

Αφορά την 28052/15-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΛΑΜ46ΨΖΥ1-9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82157, Α.Π. 1138/2019)…

Αφορά την 27462/15-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΕΔΜ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82200, Α.Π. 1130/2019)…

Αφορά την 31917/21-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΓΦΗ46ΨΖΥ1-5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82018, Α.Π. 30951/2018)…

Αφορά την 26931/12-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΤΡΙ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82217, Α.Π. 31621/2018)…

Αφορά την 26611/08-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΦΛΑ46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81978, Α.Π. 31644/2018)…

Αφορά την 31644/02-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΨΥΖ46ΨΖΥ1-Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82146, Α.Π. 31637/2018)…

Αφορά την 25994/02-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΞ3Σ46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82147, Α.Π. 31109/2018)…

Αφορά την 25079/26-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΦΦ446ΨΖΥ1-Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 31445/2018)…

Αφορά την 26617/08-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Ρ7Φ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82039, Α.Π. 31109/2018)…

Αφορά την 23290/09-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω06Κ46ΨΖΥ1-7Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81157, Α.Π. 28161/2018)…

Αφορά την 23509/11-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΕΥΔ46ΨΖΥ1-0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81157, Α.Π. 28160/2018)…

Αφορά την 23509/11-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΠΖΩ46ΨΖΥ1-Π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81157, Α.Π. 28158/2018)…

Αφορά την 23509/11-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΑΥΑ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80340, Α.Π. 28155/2018)…

Αφορά την 28155/22-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 672846ΨΖΥ1-ΦΣ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82129, Α.Π. 28140/2018)…

Αφορά την 16420/10-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Α2Υ46ΨΖΥ1-Ν5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82205, Α.Π. 28035/2018)…

Αφορά την 23568/11-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΣΙ146ΨΖΥ1-Σ0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 25114/2018)…

Αφορά την 18296/02-08-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΟΓΜ46ΨΖΥ1-9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 25113/2018)…

Αφορά την 18299/02-08-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ4ΤΜ46ΨΖΥ1-Σ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82114, Α.Π. 25112/2018)…

Αφορά την 21012/19-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΟΚ246ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82149, Α.Π. 25111/2018)…

Αφορά την 21786/19-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΟΩΕ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81624, Α.Π. 25110/2018)…

Αφορά την 17660/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΗΝ646ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60084, Α.Π. 25109/2018)…

Αφορά την 21928/27-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥΗΔ46ΨΖΥ1-7..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82124, Α.Π. 25090/2018)…

Αφορά την 20079/10-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 75ΩΔ46ΨΖΥ1-9Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82124, Α.Π. 25091/2018)…

Αφορά την 20079/10-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΔΟ346ΨΖΥ1-2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82125, Α.Π. 25085/2018)…

Αφορά την 21934/27-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ6Τ546ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82041, Α.Π. 25092/2018)…

Αφορά την 20760/17-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΛΔΟ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82098, Α.Π. 23662/2018)…

Αφορά την 20763/17-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΧΞ946ΨΖΥ1-Υ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 23556/2018)…

Αφορά την 14296/20-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΩΑ46ΨΖΥ1-Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82134, Α.Π. 23392/2018)…

Αφορά την 18767/21-08-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΖΓΡ46ΨΖΥ1-Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82129, Α.Π. 21806/2018)…

Αφορά την 16420/10-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΩΦ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82129, Α.Π. 20826/2018)…

Αφορά την 18001/31-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 675Ε46ΨΖΥ1-ΣΝ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82129, Α.Π. 20825/2018)…

Αφορά την 20569/14-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΝΥΛ46ΨΖΥ1-25..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82042, Α.Π. 20755/2018)…

Αφορά την 18380/03-08-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΛΦΛ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81648, Α.Π. 20751/2018)…

Αφορά την 17621/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΞΚΥ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82033, Α.Π. 20747/2018)…

Αφορά την 17648/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΘΖ246ΨΖΥ1-Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82041, Α.Π. 20748/2018)…

Αφορά την 17657/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΔΔΘ46ΨΖΥ1-Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81979, Α.Π. 20741/2018)…

Αφορά την 17644/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΑ6Φ46ΨΖΥ1-18..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 20740/2018)…

Αφορά την 17659/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΞΖ46ΨΖΥ1-Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 20738/2018)…

Αφορά την 17658/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ3ΡΛ46ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 20659/2018)…

Αφορά την 17646/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΘΟΦ46ΨΖΥ1-7..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 20737/2018)…

Αφορά την 17619/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81854, Α.Π. 20356/2018)…

Αφορά την 14387/20-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΝΓΠ46ΨΖΥ1-3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81535, Α.Π. 20354/2018)…

Αφορά την 11018/17-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΦΗ146ΨΖΥ1-45..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60076, Α.Π. 17609/2018)…

Αφορά την 15222/28-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΑΗΓ46ΨΖΥ1-2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82042, Α.Π. 17664/2018)…

Αφορά την 15916/02-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΚΗΕ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 17662/2018)…

Aφορά την 11578/24-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΒΗΤ46ΨΖΥ1-Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60074, Α.Π. 17645/2018)…

Aφορά την 8551/20-04-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω81Ο46ΨΖΥ1-ΑΜ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60075, Α.Π. 17640/2018)…

Aφορά την 15527/29-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82005, Α.Π. 17594/2018)…

Aφορά την 15527/29-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΤΧΤ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82125, Α.Π. 17587/2018)…

Aφορά την 15915/02-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΜ3Γ46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82113, Α.Π. 17586/2018)…

Aφορά την 15984/03-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΞΖΕ46ΨΖΥ1-763..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82093, Α.Π. 17588/2018)…

Aφορά την 16088/04-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω8ΨΩ46ΨΖΥ1-Β..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82046, Α.Π. 17585/2018)…

Aφορά την 11787/29-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΧΧΔ46ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81336, Α.Π. 17583/2018)…

Aφορά την 16464/10-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω6Ι146ΨΖΥ1-ΒΡ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 17584/2018)…

Aφορά την 10880/16-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 15211/2018)…

Aφορά την 10815/16-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 65Τ946ΨΖΥ1-0ΘΣ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 13752/2018)…

Aφορά την 7929/12-04-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω07Ω46ΨΖΥ1-ΦΑ3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 13754/2018)…

Αφορά την 7930/12-04-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 63ΝΑ46ΨΖΥ1-ΡΕ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82067, Α.Π. 13796/2018)…

Αφορά την 6869/28-03-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΧΕΘ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81916, Α.Π. 13795/2018)…

Αφορά την 9768/03-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΟΙ246ΨΖΥ1-74Π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81981, Α.Π. 13601/2018)…

Αφορά την 10335/09-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 73ΩΚ46ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 13570/2018)…

Αφορά την 10815/16-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΡΑΙ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81440, Α.Π. 11682/2018)…

Αφορά την 3301/21-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΘΖ746ΨΖΥ1-Λ9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 11579/2018)…

Αφορά την 7997/16-04-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΒ9546ΨΖΥ1-Ρ36..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60069, Α.Π. 9787/2018)…

Αφορά την 5479/15-03-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΜΙΡ46ΨΖΥ1-7Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82046, Α.Π. 8585/2018)…

Αφορά την 6991/29-03-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΣΔ746ΨΖΥ1-61Π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82064, Α.Π. 8585/2018)…

Αφορά την 6173/31-03-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81523, Α.Π. 8512/2018)…

Αφορά την 2324/07-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΝΑΝ46ΨΖΥ1-Η0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81533, Α.Π. 8448/2018)…

Αφορά την 3137/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΚΝ346ΨΖΥ1-Ι7Π (2 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81189, Α.Π. 8226/2018)…

Αφορά την 2794/15-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΕΣΓ46ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 8213/2018)…

Αφορά την 4900/08-03-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΔΝΣ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 8209/2018)…

Αφορά την 3851/01-03-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΦ4046ΨΖΥ1-8Ν5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82008, Α.Π. 6970/2018)…

Αφορά την 2601/13-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ2ΡΡ46ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81979, Α.Π. 6933/2018)…

Αφορά την 30295/21-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΟ3Β46ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60052, Α.Π. 6932/2018)…

Αφορά την 3139/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΙ7146ΨΖΥ1-0Χ2 (882 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81942, Α.Π. 6924/2018)…

Αφορά την 2738/15-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΝΖΨ46ΨΖΥ1-Ζ5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 5525/2018)…

Αφορά την 2598/13-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΡΒ9Φ46ΨΖΥ1-208..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 5458/2018)…

Αφορά την 1722/29-01-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΓΣ146ΨΖΥ1-1Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81203, Α.Π. 5416/2018)…

Αφορά την 2379/08-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΜΡΟ46ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82005, Α.Π. 4003/2018)…

Αφορά την 1979/02-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω1ΧΟ46ΨΖΥ1-4Η..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82020, Α.Π. 3942/2018)…

Αφορά την 30469/22-12-2017πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82039, Α.Π. 3932/2018)…

Αφορά την 3207/21-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 73Ξ346ΨΖΥ1-1Υ5 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81980, Α.Π. 3935/2018)…

Αφορά την 3280/21-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 6Τ5Χ46ΨΖΥ1-Δ6Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81624, Α.Π. 3861/2018)…

Αφορά την 26768/07-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 6ΡΤΩ46ΨΖΥ1-Β3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81940, Α.Π. 3031/2018)…

Αφορά την 26813/24-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία Ω1ΒΦ46ΨΖΥ1-Ο2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 2977/2018)…

Αφορά την 26907/07-02-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 6ΤΟΣ46ΨΖΥ1-156..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60055, Α.Π. 2805/2018)…

Αφορά την 26907/27-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 7ΣΥΥ46ΨΖΥ1-Κ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 2770/2018)…

Αφορά την 30916/27-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΛΕΥ46ΨΖΥ1-Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82016, Α.Π. 2758/2018)…

Αφορά την 30587/22-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΛ3Μ46ΨΖΥ1-Γ5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81050, Α.Π. 2683/2018)…

Αφορά την 30622/22-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΞ7Α46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81603, Α.Π. 2547/2018)…

Αφορά την 28615/12-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία Ψ63Ν46ΨΖΥ1-4Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80228, Α.Π. 2555/2018)…

Αφορά την 28346/08-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΩΦΙΦ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 2474/2018)…

Αφορά την 30916/27-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΣΟ746ΨΖΥ1-Ν9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 1067/2018)…

Αφορά την 27643/01-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 6ΘΦ746ΨΖΥ1-ΘΥ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 1065/2018)…

Αφορά την 27646/01-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 9ΓΚ746ΨΖΥ1-ΜΣ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81630, Α.Π. 1989/2018)…

Αφορά την 26687/24-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΗΣΚ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80231, Α.Π. 1997/2018)…

Αφορά την 29815/19-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΦΒ046ΨΖΥ1-Δ1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80177, Α.Π. 1993/2018)…

Αφορά την 26765/24-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 9ΑΚΘ46ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60057, Α.Π. 1996/2018)…

Αφορά την 29811/19-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΤ4Θ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 1286/2018)…

Αφορά την 27032/28-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΔΠ146ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81714, Α.Π. 1285/2018)…

Αφορά την 27031/28-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΕ6Ε46ΨΖΥ1-1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 943/2018)…

Αφορά την 29731/19-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΡΜΜ46ΨΖΥ1-5..

Read More
0 comment

Ανακοίνωση αναστολής έκδοσης Παραστατικών

Σας ενημερώνουμε για αναστολή έκδοσης παραστατικών ΜΟΔΥ ΔΠΘ Σχετικά Αρχεία ANAKOIΝΩΣΗ(1) (69 kB)

Read More
0 comment

Δαπάνες για μετακινήσεις στο…

Πάγια απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 395/22.12.2017 με Α.Π. 30481/2017 Σχετικά Αρχεία 30481 ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (574 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82009 , Α.Π.…

Αφορά την 26908/27-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΠΙΒ46ΨΖΥ1-3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81157 , Α.Π.…

Αφορά την 26903/27-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΣ6Ν46ΨΖΥ1-Β..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60080 , Α.Π.…

Αφορά την 12867/26-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΜΓ446ΨΖΥ1-Ρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81077 , Α.Π.…

Αφορά την 23863/26-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 96ΔΠ46ΨΖΥ1-1Ο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 27646/2017)…

Πρόσκληση 27646/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία Πρόσκληση-81793-27646-2017 (649 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 27463/2017)…

Πρόσκληση 27463/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία Πρόσκληση-81793-27463-2017 (630 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80340, Α.Π. 26901/2017)…

Αφορά την 22690/12-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 61ΕΕ46ΨΖΥ1-Λ9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60055, Α.Π. 26900/2017)…

Αφορά την 22527/12-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΗΛΔ46ΨΖΥ1-06..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81834, Α.Π. 26687/2017)…

Πρόσκληση 26687/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 08 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6ΕΣΟ46ΨΖΥ1-9Μ7 (563 kB)

Read More
0 comment

Παρουσίαση ΕΛΚΕ/ΔΠΘ Ν. 4485/2017

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις: Παρουσίαση Α’ μέρος Παρουσίαση Β’ μέρος

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 25388/2017)…

Αφορά την 22514/12-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω3ΣΣ46ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 20141/2017)…

Αφορά την 14199/20-06-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή…

Πρόσκληση προς ΑΕΙ για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Παρεμβάσεις Ανάδειξης και Υποστήριξης Καινοτόμων Επιχει..

Read More
0 comment

(ΚΕ-80340) Ανακοίνωση ορισμού ημερομηνίας…

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 2 Μαϊου 2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την ανασυγκρότηση: α) της Επιτροπής παρα..

Read More
0 comment

Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου…

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης – Ειδικός Λογαριασμός διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης του Δημόσ..

Read More
0 comment

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για…

Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 62038/12-4-2016 πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), όσοι/ες επιστήμονες/ερευ..

Read More
0 comment

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «ΟΙΚΟΛΟΓ..

Read More
0 comment

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή…

Ανοιχτή πρόσκληση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ..

Read More
0 comment

Διδακτορικές Υποτροφίες ΕΣΠΑ (2014-2020)…

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδ..

Read More
0 comment

81538- Πρόσκληση υποβολής προσφορών,…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Κλινική-Χειρουργική Ανατομία» (ΚΕ-81538) που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, ..

Read More
0 comment

81538- Κλήρωση για συγκρότηση…

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Παρακολού..

Read More
0 comment

(Α.Π. 10218/09.05.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου, Λειτουργικές Δαπάνες ΠΜΣ «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγ..

Read More
0 comment

(ΚΕ-60063) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 12/5/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Παρακολούθη..

Read More
0 comment

(ΚΕ-81635) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 12/5/2017, και ώρα 10:15 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Παρακολούθη..

Read More
0 comment

[Α.Π. 10281/10-05-2017] Πρόσκληση Υποβολής…

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων  Δ.Π.Θ» (ΚΕ-81600, ΕΥ:..

Read More
0 comment

[Α.Π. 10422/11-05-2017] Πρόσκληση Υποβολής…

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ «Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου»» (..

Read More
0 comment

Aνακοίνωση κλήρωσης για συγκρότηση…

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 16/05/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) της επιτροπής παρακολούθη..

Read More
0 comment

(Α.Π. 10470/11.05.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» (KE-81635) που αφορά ..

Read More
0 comment

Απόφαση Παράτασης της Πρόσκλησης…

Απόφαση Παράτασης  της  με Α.Π. 1180/356/Α2/10.03.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράσ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 10522/12.05.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «Αυτο-οργανωμένο, Αυτο-διαχειριζόμενο Ετερογενές Υπολογιστικό Νέφος (Self-..

Read More
0 comment

Φυλλάδια Ερευνητικών Προσκλήσεων 12.05.2017

Φυλλάδιο Αρχιτεκτονικής Σχολής Φυλλάδιο Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας Φυλλάδιο Σχολής Κλασσικών και Αθρωπιστικ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 11034/19.05.2017) Έγκριση α)…

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 382/17-5-2017 τη διενέργεια και τη ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 11077/19.05.2017) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες του Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.»Master of Business ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81863, Α.Π. 11081/2017)…

Αφορά την 9829/17-05-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.   Σχετικά Αρχεία ΑΠΟΤΕΛ..

Read More
0 comment

(ΚΕ-60067) Ανακοίνωση ορισμού ημερομηνίας…

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 25/5/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Παρακολούθησης..

Read More
0 comment

(Α.Π. 11243/22.05.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «INTERDISCIPLINARY TRAINIG/NETWORK FOR TOURETTE SYNDROME; EUROPEAN TRAINING CAPACITIES FOR NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS (TS EUROTRA..

Read More
0 comment

(Α.Π. 11208/22.05.2017) Έγκριση α)…

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 382/17-5-2017 τη διενέργεια και τη δ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 11866/29.05.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ..

Read More
0 comment

2η Τροποποίηση και Παράταση…

Ανακοινώθηκε η 2η Τροποποίηση και Παράταση έως τις 15/6/2017 και ώρα 16:00 της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 13148/2017)…

Πρόσκληση 13148/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων:18 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00 Σχετικά Αρχεία Πρόσκληση (396 kB)

Read More
0 comment

Υποχρέωση σχετικά με την…

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στο επισυναπτόμενο αρχείο Σχετικά Αρχεία Οδηγίες (381 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 13975/19.06.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 14094/2017)…

Πρόσκληση 14094/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΠΟ046ΨΖΥ1-9ΣΥ (511 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 14199/2017)…

Πρόσκληση 14199/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (841 kB)

Read More
0 comment

Αλλαγή Ημερομηνίας της 385…

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για 30.06.2017 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών με αριθμό 385, θα πραγματοποιηθεί στις 05.07.2..

Read More
0 comment

Φυλλάδια Ερευνητικών Προσκλήσεων 21.06.2017

Μπορείτε να δείτε τα φυλλάδια των Ερευνητικών Προσκλήσεων επιλέγοντας τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει στην ενότητα Σχετικά ..

Read More
0 comment

(KE-60058) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Παρακολο..

Read More
0 comment

(Α.Π. 14982/28.06.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΜΣ «ΚΛΙΝΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ»» (ΚΕ-60058) που ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 15108/2017)…

Πρόσκληση 15108/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 10 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Πρόσκληση (607 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81433, Α.Π. 15721/2017)…

Αφορά την 11214/22.05.2017  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥΖΧ46ΨΖΥ1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 15731/2017)…

Αφορά την 13148/22.05.2017  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΗΒΗ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80218, Α.Π. 15773/2017)…

Πρόσκληση 15773/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 17 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΩΚΩ46ΨΖΥ1-ΜΣΨ (611 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 15774/06.07.2017) Διακήρυξη δημόσιου…

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81202, Α.Π. 15861/2017)…

Πρόσκληση 15861/2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 17 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ3ΦΤ46ΨΖΥ1-ΗΘΓ (654 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 16006/07.07.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ», ΚΕ-80340», που αφορά σε ανάθεσ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 16216/10.07.2017) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Χρηματοδοτήσεις έργων από τον προϋπολογισμό διαθεσίμων 2017, ΚΕ-51617», πο..

Read More
0 comment

Δημοσίευση Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»-«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ…

Αξιότιμες/οι Κυρίες και Κύριοι Καθηγητές, Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στις ..

Read More