Αρχείο

0 comment

(ΚΕ 82563, Α.Π. 14322/2021)…

Αφορά την 6697/18-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΙΙ946ΨΖΥ1-9Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82557, Α.Π. 14018/2021)…

Αφορά την 7873/01-03-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΖΟΑ46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82621, Α.Π. 14000/2021)…

Αφορά την 9414/08-03-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 623Β46ΨΖΥ1-ΞΞ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82621, Α.Π. 14008/2021)…

Αφορά την 9410/08-03-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΗΠΛ46ΨΖΥ1-8Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82606, Α.Π. 13995/2021)…

Αφορά την 6121/15-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΦ5Ο46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82550, Α.Π. 13920/2021)…

Αφορά την 10070/11-03-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ76Ω46ΨΖΥ1-Κ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82436, Α.Π. 13884/2021)…

Αφορά την 10210/12-03-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Δ4546ΨΖΥ1-97Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 13859/2021)…

Αφορά την 7772/26-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΘΠΒ46ΨΖΥ1-Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82602, Α.Π. 13857/2021)…

Αφορά την 7840/01-03-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω28Λ46ΨΖΥ1-ΙΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82624, Α.Π. 13852/2021)…

Αφορά την 6109/15-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΟ9Δ46ΨΖΥ1-7Ω..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82602, Α.Π. 13843/2021)…

Αφορά την 7831/01-03-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΒΧ446ΨΖΥ1-ΩΗ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82113, Α.Π. 13842/2021)…

Αφορά την 7769/26-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΟΗΓ46ΨΖΥ1-Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82630, Α.Π. 13833/2021)…

Αφορά την 7827/01-03-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΝΟΣ46ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82610, Α.Π. 13818/2021)…

Αφορά την 9363/08-03-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΥΤΞ46ΨΖΥ1-Β9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82555, Α.Π. 12244/2021)…

Αφορά την 5963/12-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΞΡ246ΨΖΥ1-ΒΩ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82555, Α.Π. 12238/2021)…

Αφορά την 5962/12-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΡΝΟ46ΨΖΥ1-Ο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82239, Α.Π. 11966/2021)…

Αφορά την 3333/28-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΟΚ46ΨΖΥ1-Β..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82224, Α.Π. 11960/2021)…

Αφορά την 3328/28-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΤ9Ρ46ΨΖΥ1-Α8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82616, Α.Π. 11957/2021)…

Αφορά την 5884/11-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Τ6Λ46ΨΖΥ1-ΣΤ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82616, Α.Π. 11951/2021)…

Αφορά την 5879/11-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ14Υ46ΨΖΥ1-ΦΦ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82629, Α.Π. 11920/2021)…

Αφορά την 6254/16-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΑΤΚ46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82629, Α.Π. 11919/2021)…

Αφορά την 6254/16-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΧ4Φ46ΨΖΥ1-Β6..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82629, Α.Π. 11916/2021)…

Αφορά την 6220/16-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΝ0Σ46ΨΖΥ1-Ι1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82436, Α.Π. 10209/2021)…

Αφορά την 3364/28-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Μ0846ΨΖΥ1-89Θ ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82320, Α.Π. 10139/2021)…

Αφορά την 3377/28-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΝΥΟ46ΨΖΥ1-Π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82384, Α.Π. 10062/2021)…

Αφορά την 5037/04-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΜΤ046ΨΖΥ1-ΣΝ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82616, Α.Π. 10051/2021)…

Αφορά την 5884/11-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΟΠ146ΨΖΥ1-Ι84..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82584, Α.Π. 8021/2021)…

Αφορά την 3380/28-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΜΨ546ΨΖΥ1-Ζ5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82289, Α.Π. 7768/2021)…

Αφορά την 1689/18-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΝΧΦ46ΨΖΥ1-Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82208, Α.Π. 7752/2021)…

Αφορά την 1566/15-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 95ΕΦ46ΨΖΥ1-ΘΩ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 7727/2021)…

Αφορά την 1657/18-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ7ΟΝ46ΨΖΥ1-04..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82005, Α.Π. 6294/2021)…

Αφορά την 39816/24-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΒΚΕ46ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82308, Α.Π. 5943/2021)…

Αφορά την 34213/23-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΞ5746ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82532, Α.Π. 5896/2021)…

Αφορά την 30405/23-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΨ2Θ46ΨΖΥ1-Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82270, Α.Π. 5894/2021)…

Αφορά την 39782/24-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Μ5Χ46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 5870/2021)…

Αφορά την 39741/23-12-2020 και ορθή επανάληψη 663/04-01-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82308, Α.Π. 4510/2021)…

Αφορά την 34213/23-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΘΑ546ΨΖΥ1-Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82199, Α.Π. 3521/2021)…

Αφορά την 40130/30-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΣΛ246ΨΖΥ1-Β..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 3507/2021)…

Αφορά την 39452/21-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 96ΒΡ46ΨΖΥ1-Θ2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82251, Α.Π. 3505/2021)…

Αφορά την 32234/05-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 90ΝΦ46ΨΖΥ1-09..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82240, Α.Π. 3493/2021)…

Αφορά την 34491/24-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΗΤΖ46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82239, Α.Π. 3379/2021)…

Αφορά την 39787/24-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΕ7Ε46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82230, Α.Π. 3362/2021)…

Αφορά την 36278/03-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Δ2Θ46ΨΖΥ1-559..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82011, Α.Π. 3356/2021)…

Αφορά την 30246/22-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΙΓ646ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82320, Α.Π. 3351/2021)…

Αφορά την 39738/15-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 91ΛΨ46ΨΖΥ1-1Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82402, Α.Π. 3325/2021)…

Αφορά την 35576/01-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΘ746ΨΖΥ1-Ο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82214, Α.Π. 2108/2021)…

Αφορά την 37149/08-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΦΔΒ46ΨΖΥ1-Ε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82527, Α.Π. 1917/2021)…

Αφορά την 36431/04-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΑΤΙ46ΨΖΥ1-5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82528, Α.Π. 1752/2021)…

Αφορά την 36419/04-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΝΙΨ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82176, Α.Π. 1665/2021)…

Αφορά την 36451/04-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ4ΔΤ46ΨΖΥ1-1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82396, Α.Π. 1674/2021)…

Αφορά την 38876/17-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ7ΑΔ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82555, Α.Π. 1613/2021)…

Αφορά την 34275/23-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥΓΞ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 1565/2021)…

Αφορά την 36331/03-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω18Ξ46ΨΖΥ1-Ε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 1562/2021)…

Αφορά την 36330/03-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Ν5Ψ46ΨΖΥ1-Η..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82402, Α.Π. 39819/2020)…

Αφορά την 32282/05-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥ6346ΨΖΥ1-Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 39811/2020)…

Αφορά την 34540/24-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΚ6Ν46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82422, Α.Π. 39794/2020)…

Αφορά την 33881/19-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΙΙ146ΨΖΥ1-2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82260, Α.Π. 39529/2020)…

Αφορά την 30223/22-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΚΠ646ΨΖΥ1-Ω..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81980, Α.Π. 39062/2020)…

Αφορά την 32842/10-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ5Α946ΨΖΥ1-9Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81980, Α.Π. 39060/2020)…

Αφορά την 32842/10-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ1ΒΕ46ΨΖΥ1-0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82215, Α.Π. 38998/2020)…

Αφορά την 32276/05-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω2ΟΘ46ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82329, Α.Π. 37053/2020)…

Αφορά την 28792/08-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΥΕΑ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82329, Α.Π. 37051/2020)…

Αφορά την 28792/08-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΣΚ846ΨΖΥ1-8Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80340, Α.Π. 37003/2020)…

Αφορά την 28784/02-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΣ0Φ46ΨΖΥ1-Ρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80340, Α.Π. 36997/2020)…

Αφορά την 28784/08-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΠΑΦ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 36329/2020)…

Αφορά την 30209/22-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΚ8Ζ46ΨΖΥ1-Β..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82550, Α.Π. 34051/2020)…

Αφορά την 28796/08-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΥ0Ο46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82244, Α.Π. 34020/2020)…

Αφορά την 28755/08-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΑΖΦ46ΨΖΥ1-5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82542, Α.Π. 34015/2020)…

Αφορά την 28737/08-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω1ΗΜ46ΨΖΥ1-Β..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60090, Α.Π. 34013/2020)…

Αφορά την 28879/09-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΠΓ746ΨΖΥ1-Π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 33886/2020)…

Αφορά την 28814/08-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Λ2346ΨΖΥ1-ΓΓ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82289, Α.Π. 32333/2020)…

Αφορά την 27181/25-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ3ΨΦ46ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82005, Α.Π. 32290/2020)…

Αφορά την 25988/14-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 627Ω46ΨΖΥ1-Ε3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82208, Α.Π. 32231/2020)…

Αφορά την 26986/23-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΣΒ846ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 32218/2020)…

Αφορά την 27004/23-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΔΓ46ΨΖΥ1-Β..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 31173/2020)…

Αφορά την 27223/25-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82308, Α.Π. 31120/2020)…

Αφορά την 17151/10-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΝΗΕ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 31037/2020)…

Αφορά την 27224/25-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΧ6546ΨΖΥ1-0Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 31033/2020)…

Αφορά την 27222/25-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 30395/2020)…

Αφορά την 25793/11-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΩΗΚ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82011, Α.Π. 30327/2020)…

Αφορά την 25699/10-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΝΦ846ΨΖΥ1-25..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82288, Α.Π. 30334/2020)…

Αφορά την 25685/10-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΚΤΘ46ΨΖΥ1-9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82527, Α.Π. 30317/2020)…

Αφορά την 25905/14-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΚΨΖ46ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82462, Α.Π. 30313/2020)…

Αφορά την 25749/11-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Ξ4Τ46ΨΖΥ1-Ρ6..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82420, Α.Π. 30274/2020)…

Αφορά την 20211/10-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΨΘΒ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82549, Α.Π. 30270/2020)…

Αφορά την 27164/25-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΧΣ46ΨΖΥ1-Ε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 30263/2020)…

Αφορά την 26984/23-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΒΩΟ46ΨΖΥ1-7..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 30259/2020)…

Αφορά την 25700/21-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΜΙ646ΨΖΥ1-Ε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82207, Α.Π. 30216/2020)…

Αφορά την 27041/24-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΧΞΞ46ΨΖΥ1-2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82206, Α.Π. 30212/2020)…

Αφορά την 26991/23-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω77Δ46ΨΖΥ1-92..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 30202/2020)…

Αφορά την 24406/01-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΔΛΣ46ΨΖΥ1-Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82039, Α.Π. 28811/2020)…

Αφορά την 25677/10-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω9ΗΘ46ΨΖΥ1-Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82429, Α.Π. 28806/2020)…

Αφορά την 25746/11-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΤΤΙ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82537, Α.Π. 28800/2020)…

Αφορά την 22752/31-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΔΔΞ46ΨΖΥ1-Ο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82517, Α.Π. 28728/2020)…

Αφορά την 25541/09-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΔΒΚ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82537, Α.Π. 27941/2020)…

Αφορά την 22764/16-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΡΦ046ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 27185/2020)…

Αφορά την 21548/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΞΗΕ46ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 27182/2020)…

Αφορά την 21545/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΙ7Σ46ΨΖΥ1-Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82401, Α.Π. 27082/2020)…

Αφορά την 18831/29-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ7Ν946ΨΖΥ1-Φ5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82112, Α.Π. 27047/2020)…

Αφορά την 21872/24-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω3ΧΧ46ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82253, Α.Π. 27009/2020)…

Αφορά την 23788/21-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΓΞΤ46ΨΖΥ1-Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82253, Α.Π. 27008/2020)…

Αφορά την 22392/30-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω84246ΨΖΥ1-13Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82308, Α.Π. 27000/2020)…

Αφορά την 17151/10-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ3ΟΦ46ΨΖΥ1-2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82535, Α.Π. 25811/2020)…

Αφορά την 21796/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥ7Ζ46ΨΖΥ1-0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82535, Α.Π. 25804/2020)…

Αφορά την 21794/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΘΩΘ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82523, Α.Π. 25741/2020)…

Αφορά την 22412/30-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΠΚ46ΨΖΥ1-2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 25629/2020)…

Αφορά την 21600/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΑ3Γ46ΨΖΥ1-Σ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82213, Α.Π. 25667/2020)…

Αφορά την 21791/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΕΓΧ46ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 25648/2020)…

Αφορά την 21607/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΤΧ346ΨΖΥ1-90..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 25646/2020)…

Αφορά την 21605/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΕΩ546ΨΖΥ1-Σ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 25626/2020)…

Αφορά την 21593/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΩΛ246ΨΖΥ1-Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 25625/2020)…

Αφορά την 21579/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Π0Ο46ΨΖΥ1-Ω5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 25618/2020)…

Αφορά την 25618/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΗΚΞ46ΨΖΥ1-Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 25616/2020)…

Αφορά την 21553/23-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ00Ρ46ΨΖΥ1-Ρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82011, Α.Π. 25609/2020)…

Αφορά την 20039/09-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ9ΕΤ46ΨΖΥ1-0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82394, Α.Π. 25562/2020)…

Αφορά την 20223/10-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΖ0846ΨΖΥ1-Ω0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82229, Α.Π. 25561/2020)…

Αφορά την 23067/04-08-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω9ΚΕ46ΨΖΥ1-Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82408, Α.Π. 25559/2020)…

Αφορά την 20218/10-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΑ7Σ46ΨΖΥ1-Υ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81979, Α.Π. 25535/2020)…

Αφορά την 19956/08-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 91ΨΑ46ΨΖΥ1-9Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82308, Α.Π. 22669/2020)…

Αφορά την 17151/10-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΛΣΩ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82517, Α.Π. 22417/2020)…

Αφορά την 18959/30-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΓ9446ΨΖΥ1-0Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82166, Α.Π. 22387/2020)…

Αφορά την 18952/30-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ9ΝΟ46ΨΖΥ1-Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82318, Α.Π. 21881/2020)…

Αφορά την 17254/11-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΦΜ746ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82124, Α.Π. 21502/2020)…

Αφορά την 21502/22-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΞΥΟ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82046, Α.Π. 20250/2020)…

Αφορά την 16964/09-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ9ΑΛ46ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82336, Α.Π. 20247/2020)…

Αφορά την 16966/30-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΞΒ746ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 20033/2020)…

Αφορά την 20033/09-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΩΑ246ΨΖΥ1-Σ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82492, Α.Π. 19996/2020)…

Αφορά την 17145/10-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.   Σχετικά Αρχεία 943Κ46ΨΖ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82220, Α.Π. 18668/2020)…

Αφορά την 14380/15-05-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.   Σχετικά Αρχεία ΑΠ18668_..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82138, Α.Π. 18590/2020)…

Αφορά την 2665/29.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.   Σχετικά Αρχεία ΑΠ18950-Ρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82146, Α.Π. 18539/2020)…

Αφορά την 13099/30.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΑΠ. 18539 - 6ΛΤ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82422, Α.Π. 18537/2020)…

Αφορά την 15575-27.05.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΑΠ18537_6ΗΞΜ4..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82149, Α.Π. 18517/2020)…

Αφορά την 15572/ 27-05-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΑΠ18517_Ω8ΛΖ4..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 17253/2020)…

Αφορά την 13584/06.05.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΑΕΞ46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82312, Α.Π. 17175/2020)…

Αφορά την 13277/04.05.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω8ΕΛ46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82492, Α.Π. 17142/2020)…

Αφορά την 14235/13.05.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΒΜΟ46ΨΖΥ1-Β..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82113, Α.Π. 17135/2020)…

Αφορά την 12986/29.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΙΦΝ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82462, Α.Π. 17132/2020)…

Αφορά την 12538/23.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Ι5Τ46ΨΖΥ1-90..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82492, Α.Π. 17130/2020)…

Αφορά την 14233/13.05.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ6Δ146ΨΖΥ1-0Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82329, Α.Π. 16765/2020)…

Αφορά την 11859/13.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΓΒΦ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82348, Α.Π. 16778/2020)…

Αφορά την 13039/30.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΥΩ46ΨΖΥ1-57..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 15731/2020)…

Αφορά την 11057/02.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΦΗΡ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82489, Α.Π. 15706/2020)…

Αφορά την 13001/29.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ1Δ546ΨΖΥ1-Ω..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 15618/2020)…

Αφορά την 12533/23.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 621Υ46ΨΖΥ1-1Κ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82292, Α.Π. 15612/2020)…

Αφορά την 11569/09.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΜΕ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82260, Α.Π. 15608/2020)…

Αφορά την 11867/13.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΦΚΟ46ΨΖΥ1-9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82339, Α.Π. 15597/2020)…

Αφορά την 9371/20.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 90ΥΥ46ΨΖΥ1-Ν9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82208, Α.Π. 15595/2020)…

Αφορά την 9413/23.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΘΧ46ΨΖΥ1-2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82147, Α.Π. 15023/2020)…

Αφορά την 9215/19.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΧΒ846ΨΖΥ1-Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82310, Α.Π. 14928/2020)…

Αφορά την 9408/23.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 922346ΨΖΥ1-ΑΑΙ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82348, Α.Π. 14341/2020)…

Αφορά την 11583/09.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΔΡΡ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82149, Α.Π. 14226/2020)…

Αφορά την 11518/08.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΣΚ346ΨΖΥ1-Ε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 14223/2020)…

Αφορά την 11539/08.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω6ΖΓ46ΨΖΥ1-Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82113, Α.Π. 14217/2020)…

Αφορά την 11541/08.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΟΘ846ΨΖΥ1-3Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 13334/2020)…

Αφορά την 9237/19.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Ω2Ρ46ΨΖΥ1-0Ρ1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82436, Α.Π. 13150/2020)…

Αφορά την 8382/11.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΞΜ146ΨΖΥ1-03Β..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82146, Α.Π. 13077/2020)…

Αφορά την 8105/11.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 69Ρ046ΨΖΥ1-ΖΑ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82416, Α.Π. 13042/2020)…

Αφορά την 7860/09.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 69Ρ046ΨΖΥ1-ΖΑ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 13034/2020)…

Αφορά την 11061/02.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 65ΘΖ46ΨΖΥ1-Ν4..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 13030/2020)…

Αφορά την 11059/02.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΘΡΒ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 13027/2020)…

Αφορά την 11223/03.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΡΜ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82198, Α.Π. 12988/2020)…

Αφορά την 5971/24.02.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΕΥΠ46ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82064, Α.Π. 12984/2020)…

Αφορά την 8217/19.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΓ4Κ46ΨΖΥ1-2Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82466, Α.Π. 12981/2020)…

Αφορά την 8126/11.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΓΙΝ46ΨΖΥ1-Η7..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82384, Α.Π. 12979/2020)…

Αφορά την 6507/27.02.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΡΛ4Κ46ΨΖΥ1-Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82239, Α.Π. 12976/2020)…

Αφορά την 9216/29.04.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 68ΛΘ46ΨΖΥ1-ΧΣ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82440, Α.Π. 12906/2020)…

Αφορά την 9308/20.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΚΨ746ΨΖΥ1-ΖΕ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82401, Α.Π. 12001/2020)…

Αφορά την 9308/20.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ρ55846ΨΖΥ1-2ΤΟ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82429, Α.Π. 11727/2020)…

Αφορά την 5175/18-02-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΔ4Ζ46ΨΖΥ1-Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82353, Α.Π. 11723/2020)…

Αφορά την 7145/04.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΝΥΥ46ΨΖΥ1-Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82425, Α.Π. 11567/2020)…

Αφορά την 8134/11.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΜΥΨ46ΨΖΥ1-Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82415, Α.Π. 11509/2020)…

Αφορά την 4891/04.02.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΔΜΒ46ΨΖΥ1-55..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82398, Α.Π. 9611/2020)…

Αφορά την 4791/14.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω52Μ46ΨΖΥ1-Κ2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82425, Α.Π. 9299/2020)…

Αφορά την 4587/13.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΠ846ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82402, Α.Π. 9296/2020)…

Αφορά την 8312/11.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΣΙΥ46ΨΖΥ1-Υ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82320, Α.Π. 9236/2020)…

Αφορά την 8491/12.03.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΖ5Ν46ΨΖΥ1-Σ9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 8518/2020)…

Αφορά την 1501/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΔΙ046ΨΖΥ1-ΤΦ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 8477/2020)…

Αφορά την 1503/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Τ8Π46ΨΖΥ1-Λ59..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60075, Α.Π. 8114/2020)…

Αφορά την 1476/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΧΤ646ΨΖΥ1-ΩΥ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82305, Α.Π. 8069/2020)…

Αφορά την 2845/31.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΠΟΛ46ΨΖΥ1-Η8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82170, Α.Π. 8066/2020)…

Αφορά την 2795/31.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ3ΦΦ46ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60074, Α.Π. 8062/2020)…

Αφορά την 1491/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 67ΑΝ46ΨΖΥ1-ΦΣ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82409, Α.Π. 8053/2020)…

Αφορά την 2401/27.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 61ΜΑ46ΨΖΥ1-940 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82409, Α.Π. 8048/2020)…

Αφορά την 2399/27.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΛΘ46ΨΖΥ1-1Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82314, Α.Π. 6770/2020)…

Αφορά την 2924/31.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΧΓΙ46ΨΖΥ1-9Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82240, Α.Π. 6765/2020)…

Αφορά την 1947/22.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΜ346ΨΖΥ1-Ρ0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82346, Α.Π. 6521/2020)…

Αφορά την 2776/31.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω68Ο46ΨΖΥ1-446 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 6520/2020)…

Αφορά την 1554/17.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΕΩ046ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 6517/2020)…

Αφορά την 1555/17.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ4Ρ146ΨΖΥ1-5Η..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82114, Α.Π. 43940/2019)…

Αφορά την 38773/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΣΝΚ46ΨΖΥ1-12..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82398, Α.Π. 5798/2020)…

Αφορά την 1501/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΘΚΓ46ΨΖΥ1-Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82232, Α.Π. 4904/2020)…

Αφορά την 44297/23.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΧΙΝ46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 4617/2020)…

Αφορά την 44307/23.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Φ0Ο46ΨΖΥ1-Ψ1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 3218/2020)…

Αφορά την 43202/16.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΒΕ646ΨΖΥ1-Κ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81603, Α.Π. 3058/2020)…

Αφορά την 44458/24.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Δ8Λ46ΨΖΥ1-7Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 2956/2020)…

Αφορά την 44358/23.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΟΣ446ΨΖΥ1-0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82315, Α.Π. 2912/2020)…

Αφορά την 42109/11.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 67ΑΤ46ΨΖΥ1-Ξ9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 2693/2020)…

Αφορά την 44307/23.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΓΝΨ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82213, Α.Π. 2663/2020)…

Αφορά την 41490/06.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΟΘΞ46ΨΖΥ1-Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82413, Α.Π. 1507/2020)…

Αφορά την 953/08.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω55Ε46ΨΖΥ1-ΧΒ3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 1497/2020)…

Αφορά την 936/08.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΔ1Ω46ΨΖΥ1-ΛΟ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 1482/2020)…

Αφορά την 935/08.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΓΩΣ46ΨΖΥ1-ΦΛ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82384, Α.Π. 1442/2020)…

Αφορά την 38772/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 65ΖΛ46ΨΖΥ1-Α2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82384, Α.Π. 1446/2020)…

Αφορά την 38772/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 697946ΨΖΥ1-ΡΘ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82251, Α.Π. 1416/2020)…

Αφορά την 38158/18.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 64Ω046ΨΖΥ1-Ζ0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82039, Α.Π. 1400/2020)…

Αφορά την 37137/08.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΧΨΑ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82039, Α.Π. 1399/2020)…

Αφορά την 39112/22.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω3ΕΕ46ΨΖΥ1-Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82039, Α.Π. 1397/2020)…

Αφορά την 38521/19.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΝΘ846ΨΖΥ1-Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81050, Α.Π. 737/2020)…

Αφορά την υπ’ αριθμ. 30622/22-12-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82346, Α.Π. 44370/2019)…

Αφορά τις 42771/12.12.2019 και 42769/12.12.2019 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82388, Α.Π. 43937/2019)…

Αφορά την 37883/14.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7Ζ2946ΨΖΥ1-ΒΡ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82348, Α.Π. 44000/2019)…

Αφορά την 37889/14.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω1ΣΑ46ΨΖΥ1-Υ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82005, Α.Π. 43999/2019)…

Αφορά την 37885/14.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΝ1Ε46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82394, Α.Π. 43988/2019)…

Αφορά την 38789999046ΨΖΥ1-Ξ2Κ/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82398, Α.Π. 43996/2019)…

Αφορά την 38792/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Κ0146ΨΖΥ1-ΨΤ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82396, Α.Π. 43994/2019)…

Αφορά την 42350/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω56Ο46ΨΖΥ1-Ρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82396, Α.Π. 43988/2019)…

Αφορά την 38791/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ6Λ146ΨΖΥ1-2Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82349, Α.Π. 43934/2019)…

Αφορά την 38773/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 6ΣΝΚ46ΨΖΥ1-12..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82349, Α.Π. 43934/2019)…

Αφορά την 35554/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 61ΡΝ46ΨΖΥ1-ΡΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43974/2019)…

Αφορά την 38780/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία Ψ1ΥΜ46ΨΖΥ1-2Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43972/2019)…

Αφορά την 38782/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 60ΤΘ46ΨΖΥ1-2Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43966/2019)…

Αφορά την 38783/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΩΦ0Χ46ΨΖΥ1-5Υ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43953/2019)…

Αφορά την 38788/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 7Ζ6Κ46ΨΖΥ1-4Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82397, Α.Π. 43948/2019)…

Αφορά την 38793/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 69ΟΜ46ΨΖΥ1-39..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43960/2019)…

Αφορά την 38784/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΡ9Ω46ΨΖΥ1-1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43976/2019)…

Αφορά την 38787/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΕΔΧ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43973/2019)…

Αφορά την 38786/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΧ9Ζ46ΨΖΥ1-45..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43969/2019)…

Αφορά την 38785/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΔΘ446ΨΖΥ1-Η..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43967/2019)…

Αφορά την 38781/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7Χ8Φ46ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43965/2019)…

Αφορά την 38779/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ70Λ46ΨΖΥ1-Π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43959/2019)…

Αφορά την 38778/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΟΓΗ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43954/2019)…

Αφορά την 38777/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΞΣΧ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43947/2019)…

Αφορά την 38776/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΙΚΡ46ΨΖΥ1-4..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 43939/2019)…

Αφορά την 38775/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ58Ξ46ΨΖΥ1-4Ε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60006, Α.Π. 43915/2019)…

Αφορά την 37878/14.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΤ5Φ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82206, Α.Π. 43195/2019)…

Αφορά την 35538/31.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΠ2Δ46ΨΖΥ1-Ω..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81157, Α.Π. 41827/2019)…

Αφορά την 34968/24.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΔΚΖ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80344, Α.Π. 41825/2019)…

Αφορά την 34963/24.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 78ΨΟ46ΨΖΥ1-Μ4..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80340, Α.Π. 41818/2019)…

Αφορά την 34974/24.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΧΥΕ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82149, Α.Π. 41266/2019)…

Αφορά την 35572/31.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΙΓΥ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82016, Α.Π. 41256/2019)…

Αφορά την 34582/22.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΡΜ746ΨΖΥ1-Σ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82113, Α.Π. 38746/2019)…

Αφορά την 30947/25.09.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΩΡΧ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 38731/2019)…

Αφορά την 32710/03.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΦΚΥ46ΨΖΥ1-Ω..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82339, Α.Π. 38618/2019)…

Αφορά την 32203/03.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΑΠΘ46ΨΖΥ1-4..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82229, Α.Π. 38606/2019)…

Αφορά την 33986/17.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΨΨ746ΨΖΥ1-Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 38138/2019)…

Αφορά την 17391/24.05.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΔΥΩ46ΨΖΥ1-24..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82339, Α.Π. 35650/2019)…

Αφορά την 33778/16.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΦΒ446ΨΖΥ1-34..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82228, Α.Π. 35561/2019)…

Αφορά την 33895/16.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Τ4046ΨΖΥ1-ΦΩ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82289, Α.Π. 34746/2019)…

Αφορά την 32989/09.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΖ946ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82289, Α.Π. 34740/2019)…

Αφορά την 32988/09.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΑ1Ρ46ΨΖΥ1-Η..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82176, Α.Π. 34155/2019)…

Αφορά την 32986/09.10.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΟΒΡ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 34061/2019)…

Αφορά την 20896/21.06.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω96Μ46ΨΖΥ1-Ο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82288, Α.Π. 34021/2019)…

Αφορά την 27997/05.09.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ4Δ446ΨΖΥ1-Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81614, Α.Π. 34006/2019)…

Αφορά την 10161/21.03.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 34001/2019)…

Αφορά την 30418/19.09.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Ι6Φ46ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82064, Α.Π. 33992/2019)…

Αφορά την 28973/09.09.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΩ7846ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82224, Α.Π. 33912/2019)…

Αφορά την 28966/09.09.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΚΔΘ46ΨΖΥ1-Ω..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 33901/2019)…

Αφορά τις 17391/24-05-2019 και 23305/10-07-2019 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 31904/2019)…

Αφορά τις 17391/24-05-2019 και 23305/10-07-2019 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 30483/2019)…

Αφορά τις 17391/25-05-2019 και 23305/10-07-2019 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82320, Α.Π. 30584/2019)…

Αφορά την 27281/28-08-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΧΟ646ΨΖΥ1-Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82318, Α.Π. 30512/2019)…

Αφορά την 24801/19-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω1Ζ746ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 28970/2019)…

Αφορά την 18662/04-06-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ21Κ46ΨΖΥ1-Υ3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82124, Α.Π. 28205/2019)…

Αφορά την 21052/2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΡΒΓ46ΨΖΥ1-ΒΥΒ (..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82041, Α.Π. 27001/2019)…

Αφορά την 22916/05-09-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 61ΩΗ46ΨΖΥ1-Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82033, Α.Π. 27985/2019)…

Αφορά την 22939/21-06-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Γ5Χ46ΨΖΥ1-9Ο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82033, Α.Π. 27987/2019)…

Αφορά την 22919/05-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Π8746ΨΖΥ1-ΣΝ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 27984/2019)…

Αφορά την 27038/27-08-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΑΝΟ46ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81453, Α.Π. 27899/2019)…

Αφορά την 23893/15-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 60ΥΖ46ΨΖΥ1-Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 27898/2019)…

Αφορά την 24492/18-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 621Γ46ΨΖΥ1-ΕΙ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82240, Α.Π. 26036/2019)…

Αφορά την 23047/05-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 66ΣΠ46ΨΖΥ1-775..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82276, Α.Π. 25439/2019)…

Αφορά την 24643/18-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΣΖΖ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 24846/2019)…

Αφορά την 24846/22-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 68ΓΟ46ΨΖΥ1-Β2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82312, Α.Π. 24501/2019)…

Αφορά την 24117/16-07-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ4ΩΡ46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82198, Α.Π. 24418/2019)…

Αφορά την 17212/23-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΣΧ046ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82211, Α.Π. 23793/2019)…

Αφορά την 18847/05-06-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΡ0Χ46ΨΖΥ1-Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82164, Α.Π. 18786/2019)…

Αφορά την 15417/09-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΞΩ946ΨΖΥ1-Π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 22760/2019)…

Αφορά την 17299/24-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Ο9Η46ΨΖΥ1-4Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82239, Α.Π. 22741/2019)…

Αφορά την 17233/23-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ0ΚΩ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81977, Α.Π. 20731/2019)…

Αφορά την 15535/09-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΦ9Ξ46ΨΖΥ1-1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 20726/2019)…

Αφορά την 17108/23-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΠΘΦ46ΨΖΥ1-6..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81627, Α.Π. 19379/2019)…

Αφορά την 13978/29-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω6Π146ΨΖΥ1-Π5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82198, Α.Π. 17208/2019)…

Αφορά την 10008/21-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΥΥ546ΨΖΥ1-1Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 17199/2019)…

Αφορά την 13867/19-04-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Υ7Κ46ΨΖΥ1-93..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82229, Α.Π. 17196/2019)…

Αφορά την 10182/22-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΠΑ446ΨΖΥ1-352..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82016, Α.Π. 15540/2019)…

Αφορά την 14296/13-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω9ΩΥ46ΨΖΥ1-Ο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82038, Α.Π. 15336/2019)…

Αφορά την 8009/06-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΝΑΑ46ΨΖΥ1-Υ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82199, Α.Π. 14268/2019)…

Αφορά την 8048/06-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ5ΘΡ46ΨΖΥ1-Ι9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82158, Α.Π. 13997/2019)…

Αφορά την 8678/12-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΙ0Ν46ΨΖΥ1-Ν7..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82207, Α.Π. 13795/2019)…

Αφορά την 8556/08-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΥΑ646ΨΖΥ1-ΗΑ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82170, Α.Π. 12000/2019)…

Αφορά την 5615/20-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Ο7Λ46ΨΖΥ1-6Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 11990/2019)…

Αφορά την 5078/18-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΞΥΩ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82221, Α.Π. 11752/2019)…

Αφορά την 4567/13-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΨΘΗ46ΨΖΥ1-Κ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82216, Α.Π. 11730/2019)…

Αφορά την 2960/01-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΙΚΘ46ΨΖΥ1-Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81863, Α.Π. 11750/2019)…

Αφορά την 7998/21-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥ3Μ46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82179, Α.Π. 11748/2019)…

Αφορά την 7998/06-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥΝ046ΨΖΥ1-Ε3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 11737/2019)…

Αφορά την 6177/21-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 61Ψ946ΨΖΥ1-ΩΛ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82197, Α.Π. 10518/2019)…

Αφορά την 4712/14-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7Μ2Ψ46ΨΖΥ1-1Β..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 10504/2019)…

Αφορά την 4204/07-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΛΞΨ46ΨΖΥ1-Ρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81648, Α.Π. 10215/2019)…

Αφορά την 7987/05-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΛΡ246ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82224, Α.Π. 10172/2019)…

Αφορά την 4050/07-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Γ7Ε46ΨΖΥ1-ΤΙ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82205, Α.Π. 10171/2019)…

Αφορά την 4817/14-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΧ9Ι46ΨΖΥ1-Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82229, Α.Π. 8553/2019)…

Αφορά την 1131/17-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 66ΓΥ46ΨΖΥ1-Χ2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82138, Α.Π. 8103/2019)…

Αφορά την 183/07-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΣΒΚ46ΨΖΥ1-Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82153, Α.Π. 7736/2019)…

Αφορά την 1624/22-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΡΧΛΠ46ΨΖΥ1-1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82253, Α.Π. 7735/2019)…

Αφορά την 198/08-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Φ6346ΨΖΥ1-ΩΥΕ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 7292/2019)…

Αφορά την 26609/08-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΕΘΣ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 7258/2019)…

Αφορά την 184/07-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΨΝΥ46ΨΖΥ1-6Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82253, Α.Π. 6153/2019)…

Αφορά την 198/08-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΒ5Φ46ΨΖΥ1-Λ07..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 5245/2019)…

Αφορά την 31111/18-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Ρ8646ΨΖΥ1-Β1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82208, Α.Π. 2866/2019)…

Αφορά την 28057/22-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΖΓ246ΨΖΥ1-Ρ9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 3896/2019)…

Αφορά την 29345/03-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΠΞΗ46ΨΖΥ1-6..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82011, Α.Π. 2263/2019)…

Αφορά την 20842/13-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΓΡΨ46ΨΖΥ1-2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82020, Α.Π. 2264/2019)…

Αφορά την 17510/23-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΒΔΓ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82074, Α.Π. 1177/2019)…

Αφορά την 29638/06-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΞΠΥ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82074, Α.Π. 1181/2019)…

Αφορά την 29637/06-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Τ4Π46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81189, Α.Π. 1156/2019)…

Αφορά την 26652/08-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω5Ν346ΨΖΥ1-Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82158, Α.Π. 1143/2019)…

Αφορά την 28052/15-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΛΑΜ46ΨΖΥ1-9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82157, Α.Π. 1138/2019)…

Αφορά την 27462/15-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΕΔΜ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82200, Α.Π. 1130/2019)…

Αφορά την 31917/21-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΓΦΗ46ΨΖΥ1-5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82018, Α.Π. 30951/2018)…

Αφορά την 26931/12-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΤΡΙ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82217, Α.Π. 31621/2018)…

Αφορά την 26611/08-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΦΛΑ46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81978, Α.Π. 31644/2018)…

Αφορά την 31644/02-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΨΥΖ46ΨΖΥ1-Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82146, Α.Π. 31637/2018)…

Αφορά την 25994/02-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΞ3Σ46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82147, Α.Π. 31109/2018)…

Αφορά την 25079/26-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΦΦ446ΨΖΥ1-Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 31445/2018)…

Αφορά την 26617/08-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Ρ7Φ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82039, Α.Π. 31109/2018)…

Αφορά την 23290/09-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω06Κ46ΨΖΥ1-7Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81157, Α.Π. 28161/2018)…

Αφορά την 23509/11-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΕΥΔ46ΨΖΥ1-0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81157, Α.Π. 28160/2018)…

Αφορά την 23509/11-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΠΖΩ46ΨΖΥ1-Π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81157, Α.Π. 28158/2018)…

Αφορά την 23509/11-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΑΥΑ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80340, Α.Π. 28155/2018)…

Αφορά την 28155/22-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 672846ΨΖΥ1-ΦΣ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82129, Α.Π. 28140/2018)…

Αφορά την 16420/10-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Α2Υ46ΨΖΥ1-Ν5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82205, Α.Π. 28035/2018)…

Αφορά την 23568/11-10-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΣΙ146ΨΖΥ1-Σ0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 25114/2018)…

Αφορά την 18296/02-08-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΟΓΜ46ΨΖΥ1-9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 25113/2018)…

Αφορά την 18299/02-08-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ4ΤΜ46ΨΖΥ1-Σ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82114, Α.Π. 25112/2018)…

Αφορά την 21012/19-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΟΚ246ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82149, Α.Π. 25111/2018)…

Αφορά την 21786/19-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΟΩΕ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81624, Α.Π. 25110/2018)…

Αφορά την 17660/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΗΝ646ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60084, Α.Π. 25109/2018)…

Αφορά την 21928/27-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥΗΔ46ΨΖΥ1-7..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82124, Α.Π. 25090/2018)…

Αφορά την 20079/10-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 75ΩΔ46ΨΖΥ1-9Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82124, Α.Π. 25091/2018)…

Αφορά την 20079/10-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΔΟ346ΨΖΥ1-2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82125, Α.Π. 25085/2018)…

Αφορά την 21934/27-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ6Τ546ΨΖΥ1-Ψ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82041, Α.Π. 25092/2018)…

Αφορά την 20760/17-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΛΔΟ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82098, Α.Π. 23662/2018)…

Αφορά την 20763/17-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΧΞ946ΨΖΥ1-Υ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 23556/2018)…

Αφορά την 14296/20-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΩΑ46ΨΖΥ1-Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82134, Α.Π. 23392/2018)…

Αφορά την 18767/21-08-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΖΓΡ46ΨΖΥ1-Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82129, Α.Π. 21806/2018)…

Αφορά την 16420/10-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΩΦ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82129, Α.Π. 20826/2018)…

Αφορά την 18001/31-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 675Ε46ΨΖΥ1-ΣΝ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82129, Α.Π. 20825/2018)…

Αφορά την 20569/14-09-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΝΥΛ46ΨΖΥ1-25..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82042, Α.Π. 20755/2018)…

Αφορά την 18380/03-08-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΛΦΛ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81648, Α.Π. 20751/2018)…

Αφορά την 17621/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΞΚΥ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82033, Α.Π. 20747/2018)…

Αφορά την 17648/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΘΖ246ΨΖΥ1-Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82041, Α.Π. 20748/2018)…

Αφορά την 17657/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΔΔΘ46ΨΖΥ1-Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81979, Α.Π. 20741/2018)…

Αφορά την 17644/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΑ6Φ46ΨΖΥ1-18..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 20740/2018)…

Αφορά την 17659/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΞΖ46ΨΖΥ1-Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81893, Α.Π. 20738/2018)…

Αφορά την 17658/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ3ΡΛ46ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 20659/2018)…

Αφορά την 17646/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΘΟΦ46ΨΖΥ1-7..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 20737/2018)…

Αφορά την 17619/26-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81854, Α.Π. 20356/2018)…

Αφορά την 14387/20-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΝΓΠ46ΨΖΥ1-3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81535, Α.Π. 20354/2018)…

Αφορά την 11018/17-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΦΗ146ΨΖΥ1-45..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60076, Α.Π. 17609/2018)…

Αφορά την 15222/28-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΑΗΓ46ΨΖΥ1-2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82042, Α.Π. 17664/2018)…

Αφορά την 15916/02-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΚΗΕ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 17662/2018)…

Aφορά την 11578/24-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΒΗΤ46ΨΖΥ1-Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60074, Α.Π. 17645/2018)…

Aφορά την 8551/20-04-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω81Ο46ΨΖΥ1-ΑΜ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60075, Α.Π. 17640/2018)…

Aφορά την 15527/29-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82005, Α.Π. 17594/2018)…

Aφορά την 15527/29-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΤΧΤ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82125, Α.Π. 17587/2018)…

Aφορά την 15915/02-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΜ3Γ46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82113, Α.Π. 17586/2018)…

Aφορά την 15984/03-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΞΖΕ46ΨΖΥ1-763..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82093, Α.Π. 17588/2018)…

Aφορά την 16088/04-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω8ΨΩ46ΨΖΥ1-Β..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82046, Α.Π. 17585/2018)…

Aφορά την 11787/29-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΧΧΔ46ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81336, Α.Π. 17583/2018)…

Aφορά την 16464/10-07-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω6Ι146ΨΖΥ1-ΒΡ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 17584/2018)…

Aφορά την 10880/16-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 15211/2018)…

Aφορά την 10815/16-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 65Τ946ΨΖΥ1-0ΘΣ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 13752/2018)…

Aφορά την 7929/12-04-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω07Ω46ΨΖΥ1-ΦΑ3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 13754/2018)…

Αφορά την 7930/12-04-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 63ΝΑ46ΨΖΥ1-ΡΕ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82067, Α.Π. 13796/2018)…

Αφορά την 6869/28-03-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδι