Ανοικτή εκδήλωση-2nd Info Day/ Partner Search Forum-Interreg IPA CBC Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”

0

Ανοικτή εκδήλωση-2nd Info Day/ Partner Search Forum-Interreg IPA CBC Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία το 2nd Info Day/ Partner Search Forum στο πλαίσιο του 2nd Call for Proposals του Interreg IPA CBC Programme “Greece –  Republic of North Macedonia 2014-2020” .

Σας κοινοποιούμε το σύνδεσμο δημοσίευσης της εκδήλωσης.