81538- Κλήρωση για συγκρότηση (α) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών και (β) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

0

81538- Κλήρωση για συγκρότηση (α) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών και (β) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών και (β) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011), στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και «Απευθείας Αναθέσεων»), στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική-Χειρουργική Ανατομία»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕ-81538
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ κα Φίσκα Αλίκη, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμ. Ιατρικής Δ.Π.Θ.
e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: afiska@med.duth.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ιδιώτες

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

 

Σχετικά Αρχεία