Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση»

0

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση»

Ανοιχτή πρόσκληση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση».

Σχετικά Αρχεία