4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020

0

4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020

Από την 7η Μαΐου έως την 22η Ιουνίου 2018 θα είναι ανοικτή η 4η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων έργων στο Διαπεριφερειακό πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG EUROPE.
Οι Θεματικές Κατηγορίες της 4ης Πρόσκλησης του Προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
-Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
-Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
-Οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
-Περιβάλλον και αποδοτική χρήση πόρων

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Προγράμματος.

Σχετικά Αρχεία