Καταχωρήσεις ανά μήνα: Μάρτιος 2024

0 comment

(ΚΕ 83103, Α.Π. 3083/04-01-2024)…

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 6Σ6Ω46ΨΖΥ1-ΞΟΔ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 83088, Α.Π. 4740/08-01-2024)…

Αφορά την 60340/30-11-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης Σχετικά Αρχεία 6Φ8Υ46ΨΖΥ1-ΙΤ9 (3 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82915, Α.Π. 6419/10-01-2024)…

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία ΨΧΙΩ46ΨΖΥ1-ΑΕ4 (560 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 83085, Α.Π. 7152/11-01-2024)…

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία Ρ7ΕΖ46ΨΖΥ1-Ω7Χ (597 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7117/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης της Μονοτμηματικής Σχολής στη με αριθμό 23/11.01.2024 συνεδρίαση, εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:9ΚΡ246ΨΖΥ1-277) στο π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7137/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης της Μονοτμηματικής Σχολής στη με αριθμό 12/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7081/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 10/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7140/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 10/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7201/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 14/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7121/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 159/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7153/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 2/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7144/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 54/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7204/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 6/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7205/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 6/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7122/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 6/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7139/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 6/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7113/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 67/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7118/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 6η έκτακτη/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7150/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 7/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7078/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 72/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7111/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 8/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7146/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 9/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83170, Α.Π. 7164/11-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 10/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

Μερική ανάκληση της πρόσκλησης…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 12/11.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83004, Α.Π. 7224/11-01-2024)…

Αφορά την 62350/11-12-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης Σχετικά Αρχεία Ψ46Β46ΨΖΥ1-Υ6Μ (825 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 83194, Α.Π. 7851/12-01-2024)…

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 92ΖΣ46ΨΖΥ1-ΟΡΧ (539 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 70022, Α.Π. 10371/18-01-2024)…

Αφορά την 63307/14-12-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης Σχετικά Αρχεία ΡΕ1Γ46ΨΖΥ1-ΨΟΕ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 83157, Α.Π. 10660/19-01-2024)…

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία Ψ8ΙΗ46ΨΖΥ1-2Ι6 (520 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 83088, Α.Π. 10664/19-01-2024)…

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 68ΡΜ46ΨΖΥ1-0Α5 (527 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 10334/18-01-2024) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83184, Α.Π. 10721/19-01-2024)…

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 9Γ1146ΨΖΥ1-ΝΥ0 (596 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82947, Α.Π. 10726/19-01-2024)…

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία ΨΞΓ646ΨΖΥ1-Ζ4Ζ (527 kB)

Read More
0 comment

ΚΕ 83170, Α.Π. 11590/23-01-2024)…

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 3-23.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83194, Α.Π. 12010/25-01-2024)…

Αφορά την 7851/12-01-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης Σχετικά Αρχεία 9Φ2Β46ΨΖΥ1-Τ1Θ (2 MB)

Read More
0 comment

ΚΕ 83157, Α.Π. 12065/25-01-2024)…

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 05 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 6Ι0Μ46ΨΖΥ1-94Γ (2 MB)

Read More
0 comment

ΚΕ 83141, Α.Π. 12075/25-01-2024)…

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 05 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 6Ω0Ν46ΨΖΥ1-Φ09 (773 kB)

Read More
0 comment

Μερική ανάκληση της πρόσκλησης…

Επισυνάπτεται η απόφαση στην αριθ. 15/24-01-2024 συνεδρίαση της συνέλευσης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών ..

Read More
0 comment

ΚΕ 83141, Α.Π. 12078/25-01-2024)…

Ακύρωση της πρόσκλησης με Α.Π. 52636.13-10-2023 Σχετικά Αρχεία 6ΦΒΩ46ΨΖΥ1-ΠΥΦ (586 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 83141, Α.Π. 12086/25-01-2024)…

Αφορά την 61858/07-12-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης Σχετικά Αρχεία 6Χ0Ν46ΨΖΥ1-ΘΡΗ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 83141, Α.Π. 12087/25-01-2024)…

Αφορά την 61854/07-12-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης Σχετικά Αρχεία ΨΤΣΦ46ΨΖΥ1-ΩΗΨ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 83103, Α.Π. 12089/25-01-2024)…

Αφορά την3083/04-01-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης Σχετικά Αρχεία 6ΧΧΟ46ΨΖΥ1-ΧΙΨ (2 MB)

Read More
0 comment

Πρόγραμμα ERASMUS+ -Βασική Δράση…

Αξιότιμες/οι Κυρίες και Κύριοι Καθηγητές, Αναφορικά με τη Βασική Δράση 2: Συνεργασία μεταξύ Οργανισμών και Ιδρυμάτων του Προγ..

Read More
0 comment

Πρόγραμμα Interreg NEXT MED-…

Αξιότιμες/οι Κυρίες και Κύριοι Καθηγητές, Αναφορικά με την πρώτη πρόκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος δι..

Read More
0 comment

ΚΕ 82395, Α.Π. 12070/25-01-2024)…

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 05 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία ΡΚΧΚ46ΨΖΥ1-6ΟΥ (774 kB)

Read More
0 comment

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στα…

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης του έργου με τίτλο: «Δράσεις με στόχο την άμβλυνση επιπτώσεων ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 83079, Α.Π. 12936/01-02-2024)…

Αφορά την 65349/22-12-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης Σχετικά Αρχεία 6ΜΞ946ΨΖΥ1-ΘΝΨ (4 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 83079, Α.Π. 12966/01-02-2024)…

Αφορά την 65095/21-12-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης Σχετικά Αρχεία ΨΜΘΘ46ΨΖΥ1-Δ2Υ (4 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82228, Α.Π. 12977/01-02-2024)…

Αφορά την 62317/11-12-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης Σχετικά Αρχεία 6Ω0046ΨΖΥ1-4Ρ9 (985 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82915, Α.Π. 12983/01-02-2024)…

Αφορά την 6419/10-01-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης Σχετικά Αρχεία Ψ4ΗΝ46ΨΖΥ1-Η37 (2 MB)

Read More
0 comment

ΚΕ 83079, Α.Π. 12990/01-02-2024)…

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία Ρ7ΟΨ46ΨΖΥ1-ΚΩΣ (2 MB)

Read More
  • English