Καταχωρήσεις ανά μήνα: Φεβρουάριος 2023

0 comment

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

ΦΥΛΛΑΔΙO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 12.01.2023

Στο φυλλάδιο των ερευνητικών προσκλήσεων παρέχονται πληροφορίες για τις τελευταίες ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεω..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82420, Α.Π. 1919/13-01-2023)…

Αφορά την 61909/15-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΩΜ5Ν46ΨΖΥ1-ΟΘΙ (462 kB)

Read More
0 comment

ΚΕ 82919_ Προσωρινά αποτελέσματα…

Πίνακας  προσωρινών αποτελεσμάτων για το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών στο επιστημονικό πεδ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82915, Α.Π. 1930/13-01-2023)…

Αφορά την 61992/15-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 6ΨΥΡ46ΨΖΥ1-ΤΜΡ (1024 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82762, Α.Π. 1957/13-01-2023)…

Αφορά την 61892/15-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΩΖΥ346ΨΖΥ1-1ΨΗ (542 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82994, Α.Π. 1970/13-01-2023)…

Αφορά την 60305/15-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΨΠ4Τ46ΨΖΥ1-6ΒΞ (446 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82916, Α.Π. 1946/13-01-2023)…

Αφορά την 60386/08-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 6ΘΤ646ΨΖΥ1-Ε4Ρ (686 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82992, Α.Π. 2398/16-01-2023)…

Πρόσκληση 2398/16-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία Ψ9ΡΧ46ΨΖΥ1-ΚΙ0 (410 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82825, Α.Π. 2707/18-01-2023)…

Πρόσκληση 2707/18-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 6Β2Μ46ΨΖΥ1-Τ26 (443 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82992, Α.Π. 2746/18-01-2023)…

Πρόσκληση 2746/18-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 917Θ46ΨΖΥ1-22Λ (446 kB)

Read More
0 comment

ΚΕ 82919_ Προσωρινά αποτελέσματα…

Πίνακας  προσωρινών αποτελεσμάτων για το Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας στο επιστημονικό πεδίο «Βυζαντινός πολιτισμός» τη..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82146, Α.Π. 2894/19-01-2023)…

Πρόσκληση 2894/19-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία ΨΕΧΩ46ΨΖΥ1-ΗΧΚ (399 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82146, Α.Π. 2899/19-01-2023)…

Πρόσκληση 2899/19-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 6ΗΘ146ΨΖΥ1-ΔΡΥ (395 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 2904/19-01-2023)…

Αφορά την 62061/15-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΨΕΛΕ46ΨΖΥ1-Γ5Μ (626 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 2910/19-01-2023)…

Αφορά την 62742/19-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 657046ΨΖΥ1-Κ2Σ (667 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 2913/19-01-2023)…

Αφορά την 60378/18-01-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 9Ο7146ΨΖΥ1-Ν0Τ (709 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 2921/19-01-2023)…

Αφορά την 60360/18-01-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 65ΘΦ46ΨΖΥ1-2ΘΦ (689 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 2925/19-01-2023)…

Αφορά την 60343/08-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 9ΕΗ246ΨΖΥ1-Β5Β (629 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 2930/19-01-2023)…

Αφορά την 60337/18-01-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΩΖΦ846ΨΖΥ1-6ΩΣ (658 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 2940/19-01-2023)…

Αφορά την 60309/08-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 9Ρ0Β46ΨΖΥ1-0Κ4 (632 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 2943/19-01-2023)…

Αφορά την 60313/08-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 65ΒΠ46ΨΖΥ1-ΣΤΔ (629 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 2951/19-01-2023)…

Αφορά την 60323/08-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 9Θ4Π46ΨΖΥ1-ΩΨ9 (624 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 2958/19-01-2023)…

Αφορά την 62752/19-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΨΒΩΑ46ΨΖΥ1-ΛΤ1 (708 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 2976/19-01-2023)…

Αφορά την 60371/08-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 6ΧΕ146ΨΖΥ1-ΒΑΜ (632 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 2977/19-01-2023)…

Αφορά την 60323/08-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΩΖ5Ρ46ΨΖΥ1-Ε3Μ (384 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82616, Α.Π. 3003/19-01-2023)…

Αφορά την 60889/12-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 96ΟΩ46ΨΖΥ1-3Ψ0 (536 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82616, Α.Π. 3008/19-01-2023)…

Αφορά την 60915/12-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 6Ψ5Τ46ΨΖΥ1-8Υ6 (563 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82146, Α.Π. 3014/19-01-2023)…

Πρόσκληση 3014/19-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 96Δ846ΨΖΥ1-ΝΧ7 (422 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82763, Α.Π. 3008/19-01-2023)…

Αφορά την 64155/27-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΩΝΥΞ46ΨΖΥ1-ΠΜΧ (508 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82763, Α.Π. 3065/19-01-2023)…

Αφορά την 64155/27-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΡΠΕΘ46ΨΖΥ1-Π7Δ (503 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82404, Α.Π. 3067/19-01-2023)…

Αφορά την 61766/14-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 618Φ46ΨΖΥ1-ΡΓΓ (456 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82947, Α.Π. 3068/19-01-2023)…

Αφορά την 61759/14-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΩΝ8346ΨΖΥ1-1ΙΘ (456 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82404, Α.Π. 3069/19-01-2023)…

Πρόσκληση 3069/19-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 6ΦΦ446ΨΖΥ1-1Ω8 (442 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82947, Α.Π. 3072/19-01-2023)…

Πρόσκληση 3072/19-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 67ΡΓ46ΨΖΥ1-ΖΤΝ (441 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 83010, Α.Π. 3077/19-01-2023)…

Πρόσκληση 3077/19-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 6ΧΡΧ46ΨΖΥ1-ΖΓΗ (442 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82626, Α.Π. 3081/19-01-2023)…

Αφορά την 56552/24-11-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 9ΓΤΨ46ΨΖΥ1-3ΟΛ (686 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 83004, Α.Π. 3082/19-01-2023)…

Αφορά την 63882/21-12-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΡΤ9Χ46ΨΖΥ1-93Β (546 kB)

Read More
0 comment

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε πως στις 31/01/2023 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του Ειδ. Επταμελούς Οργάνου του ΕΛΚΕ

Read More
0 comment

(ΚΕ 82998, Α.Π. 3014/19-01-2023)…

Πρόσκληση 3014/19-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 96Δ846ΨΖΥ1-ΝΧ7 (422 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82532, Α.Π. 3214/20-01-2023)…

Πρόσκληση 3214/20-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία Ψ9Ο346ΨΖΥ1-6ΤΤ (465 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82383, Α.Π. 3216/20-01-2023)…

Πρόσκληση 3216/20-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 6ΛΔ246ΨΖΥ1-Φ9Λ (470 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82628, Α.Π. 3220/20-01-2023)…

Πρόσκληση 3220/20-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία ΨΞΠ946ΨΖΥ1-0Ξ5 (479 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82628, Α.Π. 3222/20-01-2023)…

Πρόσκληση 3222/20-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 61ΞΡ46ΨΖΥ1-Ν5Ι (478 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82628, Α.Π. 3234/20-01-2023)…

Πρόσκληση 3222/20-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία Ψ67Ο46ΨΖΥ1-ΡΜΞ (480 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82628, Α.Π. 3241/20-01-2023)…

Πρόσκληση 3241/20-01-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 6ΤΟΨ46ΨΖΥ1-ΕΙΒ (481 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 3181/20-01-2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ…

Α.            Με την εγκύκλιο 33/2022 του e-ΕΦΚΑ με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 75 του..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82762, Α.Π. 5331/01-02-2023)…

Πρόσκληση 5331/01-02-2023 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Σχετικά Αρχεία 62ΗΧ46ΨΖΥ1-6Ε0 (508 kB)

Read More
0 comment

ΚΕ 82919_ Οριστικά αποτελέσματα…

Πίνακας  οριστικών αποτελεσμάτων για το Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας στο επιστημονικό πεδίο «Βυζαντινός πολιτισμός» της ..

Read More
  • English