Καταχωρήσεις ανά μήνα: Φεβρουάριος 2022

0 comment

(ΚΕ 82556, Α.Π. 1335/2022)…

Πρόσκληση 1335/11-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00 Σχετικά Αρχεία ΨΦΡΣ46ΨΖΥ1-Υ08 (908 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82603, Α.Π. 2036/2022)…

Αφορά την 51571/08-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 9ΨΞΨ46ΨΖΥ1-ΟΧΣ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82149, Α.Π. 2045/2022)…

Αφορά την 51571/08-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 97Σ246ΨΖΥ1-61Ζ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82616, Α.Π. 2051/2022)…

Αφορά την 49012/26-11-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 6Γ3Ν46ΨΖΥ1-052 (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82602, Α.Π. 2058/2022)…

Αφορά την 40508/11-10-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 9ΩΙΤ46ΨΖΥ1-87Κ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82735, Α.Π. 2199/2022)…

Αφορά την 51717/09-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΨΧ1Ζ46ΨΖΥ1-ΩΑΥ (2 MB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 2019/13-01-2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82628, Α.Π. 2449/2022)…

Αφορά την 52085/10-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 9ΤΚ546ΨΖΥ1-Υ37 (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82309, Α.Π. 2626/2022)…

Πρόσκληση 2626/17-01-2022 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00 Αποτελεί δημοσίευση πρόσκλησης γι..

Read More
0 comment

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για…

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση της υπ’ αριθ. 28/02-12-2021 ενέκρινε την ..

Read More
0 comment

ΦΥΛΛΑΔΙO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 18.01.2022

Στο φυλλάδιο των ερευνητικών προσκλήσεων παρέχονται πληροφορίες για τις τελευταίες ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεω..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82492, Α.Π. 3297/2022)…

Αφορά την 51949/10-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΨΡΒ546ΨΖΥ1-145 (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82697, Α.Π. 3324/2022)…

Αφορά την 51708/09-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 65Ο446ΨΖΥ1-0ΜΜ (493 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82733, Α.Π. 3336/2022)…

Αφορά την 51606/08-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία Ψ88Ε46ΨΖΥ1-ΛΗ2 (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82619, Α.Π. 3413/2022)…

Πρόσκληση 3413/20-01-2022 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 04 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 Σχετικά Αρχεία 6Ο1Κ46ΨΖΥ1-Γ6Κ (933 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82639, Α.Π. 3419/2022)…

Πρόσκληση 3419/20-01-2022 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 04 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 Σχετικά Αρχεία 9ΡΠΕ46ΨΖΥ1-ΑΡΥ (783 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82554, Α.Π. 3425/2022)…

Αφορά την 54878/22-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 6Α6646ΨΖΥ1-ΓΤΖ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82563, Α.Π. 3717/2022)…

Αφορά την 54779/22-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΨΧΥΧ46ΨΖΥ1-ΝΛΜ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82383, Α.Π. 3719/2022)…

Αφορά την 49155/26-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 6ΣΕΔ46ΨΖΥ1-Κ2Ν (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82626, Α.Π. 3725/2022)…

Αφορά την 55198/23-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 6ΩΔΥ46ΨΖΥ1-ΝΛΑ (2 MB)

Read More
0 comment

Διαδικτυακή Εκδήλωση "Ημέρα για…

    Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει τη διαδικτυακή   Η..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82658, Α.Π. 4139/2022)…

Αφορά την 49151/26-11-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 9ΡΒΘ46ΨΖΥ1-Ζ7Π (381 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82309, Α.Π. 4470/2022)…

Αφορά την 54758/22-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων σύμφωνα και με ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82425, Α.Π. 4474/2022)…

Πρόσκληση 4474/27-01-2022 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 Σχετικά Αρχεία ΩΑΣ646ΨΖΥ1-ΟΧ8 (393 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82384, Α.Π. 4476/2022)…

Αφορά την 54691/22-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 609Π46ΨΖΥ1-2ΜΒ (462 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82763, Α.Π. 4480/2022)…

Αφορά την 50526/02-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 6Φ4Ω46ΨΖΥ1-Ο0Ψ (487 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82687, Α.Π. 4483/2022)…

Πρόσκληση 4483/27-01-2022 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 Σχετικά Αρχεία 9ΕΨΑ46ΨΖΥ1-ΦΟ9 (403 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82602, Α.Π. 4492/2022)…

Πρόσκληση 4492/27-01-2022 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 Σχετικά Αρχεία ΨΠ2Π46ΨΖΥ1-7Ψ0 (478 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82602, Α.Π. 4517/2022)…

Αφορά την 54698/22-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΨΩΘΒ46ΨΖΥ1-ΒΜΞ (430 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82746, Α.Π. 4526/2022)…

Αφορά την 54776/22-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 9ΨΚ846ΨΖΥ1-9Ξ2 (392 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82785, Α.Π. 4531/2022)…

Αφορά την 54602/21-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 6ΩΦΖ46ΨΖΥ1-2ΨΗ (309 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82174, Α.Π. 4534/2022)…

Αφορά την 54807/22-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΨΜΛ246ΨΖΥ1-2ΓΚ (306 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 4539/2022)…

Αφορά την 54738/2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 9ΧΩΝ46ΨΖΥ1-Φ8Ε (954 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82198, Α.Π. 4552/2022)…

Πρόσκληση 4552/27-01-2022 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 Σχετικά Αρχεία 99Α046ΨΖΥ1-3Ο1 (406 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82550, Α.Π. 4565/2022)…

Πρόσκληση 4565/27-01-2022 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 Σχετικά Αρχεία 6ΡΦΟ46ΨΖΥ1-Σ46 (352 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82528, Α.Π. 4708/2022)…

Αφορά την 55227/23-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία Ψ8ΔΙ46ΨΖΥ1-ΟΧ5 (499 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82462, Α.Π. 4723/2022)…

Αφορά την 54764/22-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΨΑ8046ΨΖΥ1-ΖΟΘ (419 kB)

Read More
0 comment

ΦΥΛΛΑΔΙO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 31.01.2022

Στο φυλλάδιο των ερευνητικών προσκλήσεων παρέχονται πληροφορίες για τις τελευταίες ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεω..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 4855/2022)…

Αφορά την 24782/25-06-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΨΑΟΓ46ΨΖΥ1-ΝΦΦ (841 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 3565/21/01/2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82619, Α.Π. 5288/2022)…

Αφορά την 38073/28-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 6ΥΞ046ΨΖΥ1-ΝΛΨ (365 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.3606/21-02-2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82420, Α.Π. 6014/2022)…

Πρόσκληση 6014/03-02-2022 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 Σχετικά Αρχεία ΨΞΞΚ46ΨΖΥ1-ΨΟΡ (405 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82713, Α.Π. 6051/2022)…

Πρόσκληση 6051/03-02-2022 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 Σχετικά Αρχεία 68ΡΕ46ΨΖΥ1-ΡΞΛ (429 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82409, Α.Π. 6235/2022)…

Πρόσκληση 6235/04-02-2022 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 Σχετικά Αρχεία ΨΞ5Τ46ΨΖΥ1-3ΑΑ (396 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82617, Α.Π. 4477/2022)…

Αφορά την 50528/02-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία ΩΧ3Υ46ΨΖΥ1-ΤΑΥ (492 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 7071/2022)…

Πρόσκληση 7071/09-02-2022 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 Σχετικά Αρχεία 9ΝΥΜ46ΨΖΥ1-7Χ1 (374 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82617, Α.Π. 7501/2022)…

Πρόσκληση 7501/11-02-2022 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 Σχετικά Αρχεία 9Β5Ξ46ΨΖΥ1-011 (474 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82741, Α.Π. 7504/2022)…

Πρόσκληση 7504/11-02-2022 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00 Σχετικά Αρχεία 6ΩΒ546ΨΖΥ1-Κ8Β (345 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82320, Α.Π. 7506/2022)…

Αφορά την 32758/28-12-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης. Σχετικά Αρχεία 6ΑΕΓ46ΨΖΥ1-ΕΟΞ (428 kB)

Read More
  • English