Καταχωρήσεις ανά μήνα: Δεκέμβριος 2021

0 comment

(A.Π. 5889/11-02-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82606, Α.Π. 6121/2021)…

Πρόσκληση 6121/15-02-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΓΓΛ46ΨΖΥ1-6ΑΦ (872 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82624, Α.Π. 6109/2021)…

Πρόσκληση 6109/15-02-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ8ΖΑ46ΨΖΥ1-ΗΤΖ (807 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.: 6229/16-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΕΛ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82629, Α.Π. 6220/2021)…

Πρόσκληση 6109/15-02-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 03 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 63Ω646ΨΖΥ1-1Δ4 (3 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82629, Α.Π. 6254/2021)…

Πρόσκληση 6254/16-02-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 03 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9ΒΤ246ΨΖΥ1-ΙΑ8 (3 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82005, Α.Π. 6294/2021)…

Αφορά την 39816/24-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΒΚΕ46ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82563, Α.Π. 6697/2021)…

Πρόσκληση 6697/18-02-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 05 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω1ΘΓ46ΨΖΥ1-6ΧΜ (795 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.6915/19-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ…

Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΟΧΗΜΑ, ΚΕ-82549» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ..

Read More
0 comment

Πρόσκληση σε workshop: "Building…

Περισσότερες πληροφορίες παρακάτω: Σχετικά Αρχεία TechTransferEvent24.2.2021_Agenda-1 (254 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 7069/23-02-2021) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση έργου σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ZenH Balkan – Towards Z..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 7727/2021)…

Αφορά την 1657/18-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ7ΟΝ46ΨΖΥ1-04..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82208, Α.Π. 7752/2021)…

Αφορά την 1566/15-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 95ΕΦ46ΨΖΥ1-ΘΩ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82289, Α.Π. 7768/2021)…

Αφορά την 1689/18-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΝΧΦ46ΨΖΥ1-Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82113, Α.Π. 7769/2021)…

Πρόσκληση 7769/26-02-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΡΒΨ346ΨΖΥ1-Γ5Χ (720 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 7772/2021)…

Πρόσκληση 7772/26-02-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9Χ6Ν46ΨΖΥ1-2ΤΟ (989 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82630, Α.Π. 7827/2021)…

Πρόσκληση 7827/01-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΨΑΙ46ΨΖΥ1-ΜΜΥ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82602, Α.Π. 7831/2021)…

Πρόσκληση 7831/01-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 62ΡΨ46ΨΖΥ1-Φ4Σ (908 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82602, Α.Π. 7840/2021)…

Πρόσκληση 7840/01-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΟΔΡ46ΨΖΥ1-4Λ9 (985 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82624, Α.Π. 7844/2021)…

Πρόσκληση 7844/01-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ69Υ46ΨΖΥ1-8ΙΨ (910 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82624, Α.Π. 7850/2021)…

Πρόσκληση 7850/01-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 96ΧΧ46ΨΖΥ1-ΖΘ4 (782 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82527, Α.Π. 7857/2021)…

Πρόσκληση 7857/01-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Ι0Μ46ΨΖΥ1-ΔΦ9 (683 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82557, Α.Π. 7873/2021)…

Πρόσκληση 7873/01-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΝΥΧ46ΨΖΥ1-9Φ6 (713 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.: 7581/26-02-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(Α.Π 7576/26-02-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 7990/2021)…

Πρόσκληση 7990/02-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 685946ΨΖΥ1-ΗΩ7 (676 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82523, Α.Π. 8003/2021)…

Πρόσκληση 8003/02-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΤΡ046ΨΖΥ1-ΒΑ1 (1 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82584, Α.Π. 8021/2021)…

Αφορά την 3380/28-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΜΨ546ΨΖΥ1-Ζ5..

Read More
0 comment

(Α.Π. 7587/26-02-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(A.Π. 8283/02-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Σ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 8736/04-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Europe DIRECT Ξάνθης 2018 – 2020», ΚΕ-82093, με φορέα χρηματο..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 8876/05-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «PONTOS – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 8911/05-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Synthetic Biology in MBG – From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE-MBG), ΚΕ-82019/82020»-ΥΠΟΕΡ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82610, Α.Π. 9363/2021)…

Πρόσκληση 9363/08-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΟΨ046ΨΖΥ1-ΡΣΜ (928 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82621, Α.Π. 9410/2021)…

Πρόσκληση 9410/08-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΖΥ946ΨΖΥ1-Μ2Ο (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82621, Α.Π. 9414/2021)…

Πρόσκληση 9414/08-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΚΚΦ46ΨΖΥ1-ΗΑΧ (909 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82619, Α.Π. 9514/2021)…

Πρόσκληση 9514/09-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΚΤ846ΨΖΥ1-Κ2Γ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82619, Α.Π. 9534/2021)…

Πρόσκληση 9534/09-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ0Π046ΨΖΥ1-Μ86 (968 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82619, Α.Π. 9526/2021)…

Πρόσκληση 9526/09-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΧΘΞ46ΨΖΥ1-ΚΒΠ (948 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82619, Α.Π. 9541/2021)…

Πρόσκληση 9541/09-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 64ΛΒ46ΨΖΥ1-ΑΘΓ (945 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.: 9581/09-03-2021) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ…

(Α.Π.: 9581/09-03-2021) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ ΜΕ Α.Π.: 7591/26-02-2021, ΚΕ 82594/82629, Ε.Υ.: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΗΚΙΔΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 9813/10-03-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82616, Α.Π. 10051/2021)…

Αφορά την 5884/11-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΟΠ146ΨΖΥ1-Ι84..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82384, Α.Π. 10062/2021)…

Αφορά την 5037/04-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΜΤ046ΨΖΥ1-ΣΝ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82550, Α.Π. 10070/2021)…

Πρόσκληση 10070/11-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9Μ1446ΨΖΥ1-ΜΒΩ (689 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82293, Α.Π. 10083/2021)…

Πρόσκληση 10083/11-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΦ7746ΨΖΥ1-ΕΤΝ (797 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82320, Α.Π. 10139/2021)…

Αφορά την 3377/28-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΝΥΟ46ΨΖΥ1-Π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82320, Α.Π. 10143/2021)…

Πρόσκληση 10143/12-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Ζ4Σ46ΨΖΥ1-ΗΙΔ (772 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82528, Α.Π. 10201/2021)…

Πρόσκληση 10201/12-03-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9Σ3Μ46ΨΖΥ1-ΥΞΡ (1019 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82436, Α.Π. 10209/2021)…

Αφορά την 3364/28-01-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Μ0846ΨΖΥ1-89Θ ..

Read More
  • English