Καταχωρήσεις ανά μήνα: Ιούνιος 2021

0 comment

Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με…

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας σας προσκαλεί στη διαδικτυακή ημερίδα: «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργί..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 1562/2021)…

Αφορά την 36330/03-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Ν5Ψ46ΨΖΥ1-Η..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 1565/2021)…

Αφορά την 36331/03-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω18Ξ46ΨΖΥ1-Ε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82208, Α.Π. 1566/2021)…

Πρόσκληση 1566/15-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9Δ7646ΨΖΥ1-1ΔΒ (754 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82555, Α.Π. 1613/2021)…

Αφορά την 34275/23-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥΓΞ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 1657/2021)…

Πρόσκληση 1657/18-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΤΚΞ46ΨΖΥ1-ΩΩΕ (698 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82396, Α.Π. 1674/2021)…

Αφορά την 38876/17-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ7ΑΔ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82176, Α.Π. 1665/2021)…

Αφορά την 36451/04-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ4ΔΤ46ΨΖΥ1-1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82289, Α.Π. 1689/2021)…

Πρόσκληση 1689/18-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΧΚ546ΨΖΥ1-ΘΓΧ (679 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82528, Α.Π. 1752/2021)…

Αφορά την 36419/04-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΝΙΨ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82527, Α.Π. 1917/2021)…

Αφορά την 36431/04-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΑΤΙ46ΨΖΥ1-5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82214, Α.Π. 2108/2021)…

Αφορά την 37149/08-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΦΔΒ46ΨΖΥ1-Ε..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 2371/21-01-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Europe DIRECT Ξάνθης 2018 – 2020», ΚΕ-82093, με φορέα χρηματ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 2525/21-01-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82402, Α.Π. 3325/2021)…

Αφορά την 35576/01-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΘ746ΨΖΥ1-Ο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82224, Α.Π. 3328/2021)…

Πρόσκληση 3328/28-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9ΕΣΡ46ΨΖΥ1-Β2Λ (811 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82239, Α.Π. 3333/2021)…

Πρόσκληση 3333/28-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 94ΝΜ46ΨΖΥ1-Ω5Γ (757 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82384, Α.Π. 3339/2021)…

Πρόσκληση 3339/28-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 63ΡΞ46ΨΖΥ1-ΤΜΓ (705 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82320, Α.Π. 3351/2021)…

Αφορά την 39738/15-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 91ΛΨ46ΨΖΥ1-1Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82011, Α.Π. 3356/2021)…

Αφορά την 30246/22-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΙΓ646ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82230, Α.Π. 3362/2021)…

Αφορά την 36278/03-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Δ2Θ46ΨΖΥ1-559..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 3363/2021)…

Πρόσκληση 3363/28-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΔ3Ζ46ΨΖΥ1-17Λ (722 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82436, Α.Π. 3364/2021)…

Πρόσκληση 3364/28-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9ΨΞ146ΨΖΥ1-Ε42 (710 kB)

Read More
0 comment

Διευκρινίσεις της ΕΗΔΕ για…

Αναφορικά με την 18/40/17-12-20 απόφαση της Συγκλήτου, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι οι Ε.Υ. ερευνητικών έργων που διαχειρίζεται ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82320, Α.Π. 3377/2021)…

Πρόσκληση 3377/28-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΟΟ846ΨΖΥ1-9ΑΝ (811 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82239, Α.Π. 3379/2021)…

Αφορά την 39787/24-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΕ7Ε46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82584, Α.Π. 3380/2021)…

Πρόσκληση 3380/28-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 64Β846ΨΖΥ1-7ΛΝ (853 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82240, Α.Π. 3493/2021)…

Αφορά την 34491/24-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΗΤΖ46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82251, Α.Π. 3505/2021)…

Αφορά την 32234/05-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 90ΝΦ46ΨΖΥ1-09..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 3507/2021)…

Αφορά την 39452/21-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 96ΒΡ46ΨΖΥ1-Θ2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82199, Α.Π. 3521/2021)…

Αφορά την 40130/30-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΣΛ246ΨΖΥ1-Β..

Read More
0 comment

(Α.Π. 3317/28-01-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…

(Α.Π. 3317/28-01-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ » ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ «, Ε.Υ. Ι.ΜΑΡΟΥΛΑΚ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82308, Α.Π. 4510/2021)…

Αφορά την 34213/23-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΘΑ546ΨΖΥ1-Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82384, Α.Π. 5037/2021)…

Πρόσκληση 5037/04-02-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΜ6Φ46ΨΖΥ1-ΞΓΓ (703 kB)

Read More
0 comment

ΦΥΛΛΑΔΙO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 08.02.2021

Μπορείτε να δείτε στο φυλλάδιο των Ερευνητικών Προσκλήσεων την ανοιχτή πρόσκληση που σας ενδιαφέρει επιλέγοντας τον αντίστο..

Read More
0 comment

(Α.Π.5460/09-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ-82492» του Προγράμματος «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» –..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 5480/09-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ, ΚΕ-80045» που αφορά σε ανά..

Read More
0 comment

Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής (HARICA)…

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της σχετικής προμήθειας από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ και έχει τεθεί σε λειτουργία στο ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 5611/10-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του Υποέργου8 «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση τ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 5766/11-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 5870/2021)…

Αφορά την 39741/23-12-2020 και ορθή επανάληψη 663/04-01-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82616, Α.Π. 5879/2021)…

Πρόσκληση 5879/11-02-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Υ4Χ46ΨΖΥ1-Ο1Ξ (875 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82616, Α.Π. 5884/2021)…

Πρόσκληση 5884/11-02-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΛ6Ν46ΨΖΥ1-3ΙΥ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82270, Α.Π. 5894/2021)…

Αφορά την 39782/24-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Μ5Χ46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82532, Α.Π. 5896/2021)…

Αφορά την 30405/23-10-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΨ2Θ46ΨΖΥ1-Ι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82308, Α.Π. 5943/2021)…

Αφορά την 34213/23-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΞ5746ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82555, Α.Π. 5962/2021)…

Πρόσκληση 5962/12-02-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω3ΡΜ46ΨΖΥ1-5ΤΟ (802 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.: 5975/12-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82555, Α.Π. 5963/2021)…

Πρόσκληση 5963/12-02-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω3ΠΦ46ΨΖΥ1-778 (806 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.6006/12-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ELI-LASERLAB Europe,HiPER & IPERION-CH.gr – «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙ..

Read More
  • English