Καταχωρήσεις ανά μήνα: Ιανουάριος 2021

0 comment

Διαδικτυακή Ημερίδα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με…

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας σας προσκαλεί στη διαδικτυακή ημερίδα: «Το Επόμενο Βήμα: Δημιουργία & Λειτουργί..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 1562/2021)…

Αφορά την 36330/03-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Ν5Ψ46ΨΖΥ1-Η..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82490, Α.Π. 1565/2021)…

Αφορά την 36331/03-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω18Ξ46ΨΖΥ1-Ε..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82208, Α.Π. 1566/2021)…

Πρόσκληση 1566/15-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9Δ7646ΨΖΥ1-1ΔΒ (754 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82555, Α.Π. 1613/2021)…

Αφορά την 34275/23-11-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥΓΞ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 1657/2021)…

Πρόσκληση 1657/18-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΤΚΞ46ΨΖΥ1-ΩΩΕ (698 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82396, Α.Π. 1674/2021)…

Αφορά την 38876/17-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ7ΑΔ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82176, Α.Π. 1665/2021)…

Αφορά την 36451/04-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ4ΔΤ46ΨΖΥ1-1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82289, Α.Π. 1689/2021)…

Πρόσκληση 1689/18-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΧΚ546ΨΖΥ1-ΘΓΧ (679 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82528, Α.Π. 1752/2021)…

Αφορά την 36419/04-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΝΙΨ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82527, Α.Π. 1917/2021)…

Αφορά την 36431/04-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΑΤΙ46ΨΖΥ1-5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82214, Α.Π. 2108/2021)…

Αφορά την 37149/08-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΦΔΒ46ΨΖΥ1-Ε..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 2371/21-01-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Europe DIRECT Ξάνθης 2018 – 2020», ΚΕ-82093, με φορέα χρηματ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 2525/21-01-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕ..

Read More
  • English