Καταχωρήσεις ανά μήνα: Ιούλιος 2020

0 comment

(ΚΕ 82320, Α.Π. 4619/2020)…

Πρόσκληση 4619/13-02-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΣΜΣ46ΨΖΥ1-1Α7 (908 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82398, Α.Π. 4791/2020)…

Πρόσκληση 4791/14-02-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Ω2Ο46ΨΖΥ1-Γ3Ω (799 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82415, Α.Π. 4891/2020)…

Πρόσκληση 4891/14-02-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΤΖΖ46ΨΖΥ1-Ζ6Ι (901 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82232, Α.Π. 4904/2020)…

Αφορά την 44297/23.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΧΙΝ46ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 4943/17-02-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΣΤΕΡΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ» (ΚΕ 82229) του Επιχε..

Read More
0 comment

Τι είναι το Horizon…

Τι είναι το Horizon 2020; Το H2020 (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό μέσο εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Innovation Union», μιας Ευρωπαϊκής εμβλη..

Read More
0 comment

Το ΕΣΠΑ στο Δ.Π.Θ.

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τ..

Read More
0 comment

ΦΥΛΛΑΔΙO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 17.02.2020

Μπορείτε να δείτε στο φυλλάδιο των Ερευνητικών Προσκλήσεων την ανοιχτή πρόσκληση που σας ενδιαφέρει επιλέγοντας τον αντίστο..

Read More
0 comment

Απόφαση Υπολογισμού Μισθών και…

Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εγκρίνει τον προτεινόμενο τρόπο υπολογισμού μισθών και ωρομ..

Read More
0 comment

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικό με…

Σας ενημερώνουμε ότι στη Συνεδρίαση με Αριθμό 424/29.01.2020 της Επιτροπής Ερευνών έχει αλλάξει η απόφαση χρονοχρέωσης με Α.Π. 12005/30-0..

Read More
0 comment

Πρόσκληση για αξιολογητές στις…

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/ifeg_evaluators_en.pdf https://ec.europa.eu/clima/pol..

Read More
0 comment

Εσωτερικός Κανονισμός Μετακινήσεων 2020

Ενημερωτικό σημείωμα για το Παράρτημα των Μετακινήσεων Το παράρτημα των μετακινήσεων που εγκρίθηκε με την 20/24/16.01.2020 Απόφαση ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 5140/18-02-2020) Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82429, Α.Π. 5175/2020)…

Πρόσκληση 5175/14-02-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9ΗΔΣ46ΨΖΥ1-17Ψ (901 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82292, Α.Π. 5329/2020)…

Πρόσκληση 5329/19-02-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 05 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ91146ΨΖΥ1-8ΦΕ (819 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82398, Α.Π. 5798/2020)…

Αφορά την 1501/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΘΚΓ46ΨΖΥ1-Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82114, Α.Π. 43940/2019)…

Αφορά την 38773/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΣΝΚ46ΨΖΥ1-12..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82198, Α.Π. 5971/2020)…

Πρόσκληση 5971/24-02-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΤΣ046ΨΖΥ1-7ΦΦ (811 kB)

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 09/03/2020, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Δ..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 09/03/2020 και ώρα 10:15 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82384, Α.Π. 6507/2020)…

Πρόσκληση 6507/27-02-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:30.   Σχετικά Αρχεία Ω3Υ646ΨΖΥ1-ΔΧΔ(1) (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 6517/2020)…

Αφορά την 1555/17.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ4Ρ146ΨΖΥ1-5Η..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 6520/2020)…

Αφορά την 1554/17.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΕΩ046ΨΖΥ1-Ζ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82346, Α.Π. 6521/2020)…

Αφορά την 2776/31.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω68Ο46ΨΖΥ1-446 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82240, Α.Π. 6765/2020)…

Αφορά την 1947/22.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΜΜ346ΨΖΥ1-Ρ0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82314, Α.Π. 6770/2020)…

Αφορά την 2924/31.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΧΓΙ46ΨΖΥ1-9Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82312, Α.Π. 6942/2020)…

Πρόσκληση 6942/03-03-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω8ΡΟ46ΨΖΥ1-ΔΞ0 (918 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82440, Α.Π. 6938/2020)…

Πρόσκληση 6938/03-03-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΞΘΧ46ΨΖΥ1-9ΡΖ (813 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82353, Α.Π. 7145/2020)…

Πρόσκληση 7145/04-03-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 19 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ1ΨΖ46ΨΖΥ1-93Ν (783 kB)

Read More
0 comment

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82416, Α.Π. 7860/2020)…

Πρόσκληση 7860/09-03-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Ω2746ΨΖΥ1-ΥΘΖ (817 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82409, Α.Π. 8048/2020)…

Αφορά την 2399/27.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΛΘ46ΨΖΥ1-1Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82409, Α.Π. 8053/2020)…

Αφορά την 2401/27.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 61ΜΑ46ΨΖΥ1-940 ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60074, Α.Π. 8062/2020)…

Αφορά την 1491/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 67ΑΝ46ΨΖΥ1-ΦΣ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82170, Α.Π. 8066/2020)…

Αφορά την 2795/31.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ3ΦΦ46ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82305, Α.Π. 8069/2020)…

Αφορά την 2845/31.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΠΟΛ46ΨΖΥ1-Η8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82146, Α.Π. 8105/2020)…

Πρόσκληση 8105/11-03-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ44Χ46ΨΖΥ1-Χ4Ε (777 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 60075, Α.Π. 8114/2020)…

Αφορά την 1476/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΧΤ646ΨΖΥ1-ΩΥ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82466, Α.Π. 8126/2020)…

Πρόσκληση 8126/11-03-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 63ΗΤ46ΨΖΥ1-ΗΒ7 (793 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82425, Α.Π. 8134/2020)…

Πρόσκληση 8134/11-03-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΕΟΕ46ΨΖΥ1-0ΨΟ (828 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82436, Α.Π. 8382/2020)…

Πρόσκληση 8382/11-03-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΖΛΔ46ΨΖΥ1-ΙΦΕ (835 kB)

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ…

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 16/03/2020, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 8477/2020)…

Αφορά την 1503/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Τ8Π46ΨΖΥ1-Λ59..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 8518/2020)…

Αφορά την 1501/16.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΔΙ046ΨΖΥ1-ΤΦ..

Read More
0 comment

(ΑΠ:8421/12-03-2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 8854/17-03-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΧΘΡΩ..

Read More
0 comment

Α.Π. 8930/17-03-2020 Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων αξιοποιώντας ευεργετι..

Read More
0 comment

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕ…

Ανακοινώνουμε ότι στο πλαίσιο της με Α.Π. 8930/17-03-2020 Ανακοίνωση «Απευθείας Ανάθεσης» με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών κατασκευής ιστ..

Read More
0 comment

Διαδικασία είσπραξης ποσού επί…

Ενημερώνουμε  τα Μέλη Δ.Ε.Π. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ως προς τη Διαδικασία είσπραξης ποσού επί του εισοδήματος ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82147, Α.Π. 9215/2020)…

Πρόσκληση 9215/19-03-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 03 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΡΦ846ΨΖΥ1-ΖΥΨ (979 kB)

Read More
  • English