Καταχωρήσεις ανά μήνα: Φεβρουάριος 2020

0 comment

ΦΥΛΛΑΔΙO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 30.12.2019

Μπορείτε να δείτε στο φυλλάδιο των Ερευνητικών Προσκλήσεων την ανοιχτή πρόσκληση που σας ενδιαφέρει επιλέγοντας τον αντίστο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81050, Α.Π. 737/2020)…

Αφορά την υπ’ αριθμ. 30622/22-12-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχε..

Read More
0 comment

Ανακοίνωση που αφορά τους…

Παρακαλούνται όπως όλοι οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων προσκομίσουν το αργότερο μέχρι τις δέκα πέντε (15) Ιανουαρίου 2020 ό..

Read More
0 comment

(ΑΠ 1243/14-01-2020) Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «BIOMUSE: Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΨΗΦΙ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82039, Α.Π. 1397/2020)…

Αφορά την 38521/19.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΝΘ846ΨΖΥ1-Θ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82039, Α.Π. 1399/2020)…

Αφορά την 39112/22.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω3ΕΕ46ΨΖΥ1-Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82039, Α.Π. 1400/2020)…

Αφορά την 37137/08.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΧΨΑ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82251, Α.Π. 1416/2020)…

Αφορά την 38158/18.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 64Ω046ΨΖΥ1-Ζ0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82384, Α.Π. 1446/2020)…

Αφορά την 38772/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 697946ΨΖΥ1-ΡΘ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82384, Α.Π. 1442/2020)…

Αφορά την 38772/20.11.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 65ΖΛ46ΨΖΥ1-Α2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60075, Α.Π. 1476/2020)…

Πρόσκληση 1476/16-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ4ΘΧ46ΨΖΥ1-8ΕΚ (890 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 1482/2020)…

Αφορά την 935/08.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΓΩΣ46ΨΖΥ1-ΦΛ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60074, Α.Π. 1491/2020)…

Πρόσκληση 1491/16-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΥΝΣ46ΨΖΥ1-3Ξ5 (899 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 1497/2020)…

Αφορά την 936/08.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΔ1Ω46ΨΖΥ1-ΛΟ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82398, Α.Π. 1501/2020)…

Πρόσκληση 1501/16-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΨΛ746ΨΖΥ1-ΗΩΗ (353 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82395, Α.Π. 1503/2020)…

Πρόσκληση 1503/16-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 94Χ946ΨΖΥ1-ΨΜ4 (864 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 1504/2020)…

Πρόσκληση 1504/16-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 69ΞΩ46ΨΖΥ1-ΑΘ3 (971 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82413, Α.Π. 1507/2020)…

Αφορά την 953/08.01.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω55Ε46ΨΖΥ1-ΧΒ3..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 1542/17-01-2020) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Europe DIRECT Ξάνθης 2018 – 2020, ΚΕ-82093» με φορέα χρηματο..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 1554/2020)…

Πρόσκληση 1554/17-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 03 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΓΚΠ46ΨΖΥ1-ΓΒ4 (883 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 1555/2020)…

Πρόσκληση 1555/17-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 03 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ7ΠΜ46ΨΖΥ1-ΗΣΝ (883 kB)

Read More
0 comment

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ…

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:   Στα πλαίσια της προσπάθειας για μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των εγκεκριμένων συμβά..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 27/01/2020, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Δι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82240, Α.Π. 1947/2020)…

Πρόσκληση 1947/22-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 06 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Λ1Λ46ΨΖΥ1-0ΛΦ (628 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82409, Α.Π. 2399/2020)…

Πρόσκληση 2399/27-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΞΖΔ46ΨΖΥ1-ΑΡΡ (832 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82409, Α.Π. 2401/2020)…

Πρόσκληση 2401/27-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΦΜΠ46ΨΖΥ1-ΕΦ5 (908 kB)

Read More
0 comment

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ…

Κομοτηνή -Ξάνθη 12-13 Φεβρουαρίου 2020 Σχετικά Αρχεία proposed agenda_almost final3 (555 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 2659/29-01-2020) Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Βιοηθική, ΚΕ-82311» που αφορά σε α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82213, Α.Π. 2663/2020)…

Αφορά την 41490/06.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΟΘΞ46ΨΖΥ1-Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82138, Α.Π. 2665/2020)…

Πρόσκληση 2665/31-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΟΩΘ46ΨΖΥ1-8ΤΨ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 2693/2020)…

Αφορά την 44307/23.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΓΝΨ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82113, Α.Π. 2767/2020)…

Πρόσκληση 2767/31-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Σ5Π46ΨΖΥ1-ΞΛΖ (820 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82346, Α.Π. 2776/2020)…

Πρόσκληση 2776/31-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 66ΧΩ46ΨΖΥ1-565 (760 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82170, Α.Π. 2795/2020)…

Πρόσκληση 2795/31-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΕ2Β46ΨΖΥ1-Ζ55 (831 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82305, Α.Π. 2845/2020)…

Πρόσκληση 2845/31-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΥΡΛ46ΨΖΥ1-ΘΕΓ (827 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82315, Α.Π. 2912/2020)…

Αφορά την 42109/11.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 67ΑΤ46ΨΖΥ1-Ξ9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82314, Α.Π. 2924/2020)…

Πρόσκληση 2924/31-01-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΙΤ846ΨΖΥ1-ΓΜΨ (621 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 2956/2020)…

Αφορά την 44358/23.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΟΣ446ΨΖΥ1-0..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81603, Α.Π. 3058/2020)…

Αφορά την 44458/24.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Δ8Λ46ΨΖΥ1-7Γ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 3035/03-02-2020) Διακήρυξη δημόσιου…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 3218/2020)…

Αφορά την 43202/16.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΒΕ646ΨΖΥ1-Κ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82420, Α.Π. 3265/2020)…

Πρόσκληση 3265/04-02-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΟΒ946ΨΖΥ1-ΙΟ3 (608 kB)

Read More
0 comment

Ανοικτή εκδήλωση-2nd Info Day/…

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία το 2nd Info Day/ Partner Search Forum στο πλαίσιο τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82402, Α.Π. 3580/2020)…

Πρόσκληση 3580/05-02-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 20 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΣ3Θ46ΨΖΥ1-Χ0Θ (775 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.4014/07-02-2020) Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης…

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΥΓΡΗ ΒΙΟΨΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟ..

Read More
0 comment

Ανακοίνωση που αφορά σε…

Ανακοίνωση που αφορά σε Δαπάνες και Προϋπολογισμούς του έτους 2020 Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικο..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 14/02/2020, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπή..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82425, Α.Π. 4587/2020)…

Πρόσκληση 4587/13-02-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ψ7Μ946ΨΖΥ1-01Ν (828 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82288, Α.Π. 4610/2020)…

Πρόσκληση 4610/13-02-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΑΟ746ΨΖΥ1-ΠΔΓ (726 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82307, Α.Π. 4617/2020)…

Αφορά την 44307/23.12.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6Φ0Ο46ΨΖΥ1-Ψ1..

Read More
  • English