Καταχωρήσεις ανά μέρα: Φεβρουάριος 4, 2019

0 comment

(ΚΕ 82219, Α.Π. 3256/2019)…

Αφορά την 29639/03-12-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω15Φ46ΨΖΥ1-Ε5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81863, Α.Π. 7500/2019)…

Πρόσκληση 7500/04-03-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΘΑΨ46ΨΖΥ1-ΨΒΛ (878 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82253, Α.Π. 7735/2019)…

Αφορά την 198/08-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9Φ6346ΨΖΥ1-ΩΥΕ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82153, Α.Π. 7736/2019)…

Αφορά την 1624/22-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΡΧΛΠ46ΨΖΥ1-1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 11737/2019)…

Αφορά την 6177/21-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 61Ψ946ΨΖΥ1-ΩΛ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 11747/04-04-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ», ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82179, Α.Π. 11748/2019)…

Αφορά την 7998/06-03-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥΝ046ΨΖΥ1-Ε3..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81863, Α.Π. 11750/2019)…

Αφορά την 7998/21-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΥ3Μ46ΨΖΥ1-Τ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82216, Α.Π. 11730/2019)…

Αφορά την 2960/01-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΙΚΘ46ΨΖΥ1-Α..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82221, Α.Π. 11752/2019)…

Αφορά την 4567/13-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΨΘΗ46ΨΖΥ1-Κ..

Read More
0 comment

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστη..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 18661/2019)…

Πρόσκληση 18661/04-06-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω6ΟΡ46ΨΖΥ1-Π9Δ (518 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 18662/2019)…

Πρόσκληση 18662/04-06-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΒΠΟ46ΨΖΥ1-ΣΘΠ (513 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.: 18701/04-06-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ"…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Ανάγκες Π.Μ.Σ. Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος κα..

Read More