Καταχωρήσεις ανά μέρα: Φεβρουάριος 1, 2019

0 comment

(ΚΕ 81648, Α.Π. 2919/2019)…

Πρόσκληση 2919/01-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΠΔ946ΨΖΥ1-0ΔΕ (657 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82216, Α.Π. 2960/2019)…

Πρόσκληση 2960/01-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 7258/2019)…

Αφορά την 184/07-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΨΝΥ46ΨΖΥ1-6Φ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82080, Α.Π. 7292/2019)…

Αφορά την 26609/08-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΕΘΣ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(7283/01-03-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 7281/01-03-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου « ΔΠΜΣ- Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική από το εργαστήριο στην Κλινικ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 11071/01-04-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…

Θέμα: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥ..

Read More