Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιανουάριος 8, 2019

0 comment

(ΚΕ 82253, Α.Π. 198/2019)…

Πρόσκληση 198/08-01-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΗ0Ο46ΨΖΥ1-94Χ (890 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.4289/08-02-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82229, Α.Π. 8553/2019)…

Αφορά την 1131/17-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 66ΓΥ46ΨΖΥ1-Χ2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82207, Α.Π. 8556/2019)…

Πρόσκληση 8556/08-03-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 97ΗΟ46ΨΖΥ1-Ω4Ψ (936 kB)

Read More