Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιανουάριος 7, 2019

0 comment

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ…

Eπανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η...

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 184/2019)…

Πρόσκληση 184/07-01-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΓΖΚ46ΨΖΥ1-ΥΘΒ (958 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82138, Α.Π. 183/2019)…

Πρόσκληση 183/07-01-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9ΕΠΤ46ΨΖΥ1-ΥΔΒ (962 kB)

Read More
0 comment

Ενημέρωση για τα ερευνητικά…

Μπορείτε να δείτε στο φυλλάδιο των Ερευνητικών Προσκλήσεων τις ανοιχτές προσκλήσεις που σας ενδιαφέρουν επιλέγοντας τον αντ..

Read More