Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιανουάριος 7, 2019

0 comment

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ…

Eπανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η...

Read More
0 comment

(ΚΕ 82172, Α.Π. 184/2019)…

Πρόσκληση 184/07-01-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΓΖΚ46ΨΖΥ1-ΥΘΒ (958 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82138, Α.Π. 183/2019)…

Πρόσκληση 183/07-01-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9ΕΠΤ46ΨΖΥ1-ΥΔΒ (962 kB)

Read More
0 comment

Ενημέρωση για τα ερευνητικά…

Μπορείτε να δείτε στο φυλλάδιο των Ερευνητικών Προσκλήσεων τις ανοιχτές προσκλήσεις που σας ενδιαφέρουν επιλέγοντας τον αντ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82224, Α.Π. 4050/2019)…

Πρόσκληση 4050/07-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΒΒ946ΨΖΥ1-3Χ6 (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 4204/2019)…

Πρόσκληση 4204/07-02-2019 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82208, Α.Π. 2866/2019)…

Αφορά την 28057/22-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΖΓ246ΨΖΥ1-Ρ9..

Read More
0 comment

(Α.Π. 8255/07-03-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 7642/04-03-2019) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81627, Α.Π. 19379/2019)…

Αφορά την 13978/29-05-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ω6Π146ΨΖΥ1-Π5..

Read More