Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιανουάριος 3, 2019

0 comment

(ΚΕ 81854, Α.Π. 30191/2018)…

Πρόσκληση 30191/11-12-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00. Order by Ημερομηνία Όνομα Σχετικά Αρχ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 11643/03-04-2019) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ…

Ανακοίνωση  υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ-81978» του Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤ..

Read More
0 comment

(A.Π. 11642/03-04-2019) ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ…

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ-81978» του Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 11138/01-04-2019) Ανακοίνωση απευθείας…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Erasmus+ / KA107 2018-2019, ΚΕ-82204», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδι..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82197, Α.Π. 10518/2019)…

Αφορά την 4712/14-02-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7Μ2Ψ46ΨΖΥ1-1Β..

Read More
0 comment

(Α.Π. 14904/03-05-2019) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση έργου σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ZenH Balkan – Towards Z..

Read More
0 comment

Eντολές πληρωμής που πραγματοποιούνται…

Για εντολές πληρωμής που πραγματοποιούνται μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών(ΕΑΠ) στις  13/6/2019, η προθεσμία για κατάθεση των εντολών..

Read More