Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιούνιος 14, 2018

0 comment

(ΚΕ 81050, Α.Π. 2683/2018)…

Αφορά την 30622/22-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΞ7Α46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

Απόδοση ποσοστού στον ΕΛΚΕ…

Απόδοση_ποσοστου_από_ΕΔ5170_2018 Σχετικά Αρχεία Απόδοση_ποσοστου_από_ΕΔ5170_2018 (950 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81203, Α.Π. 5416/2018)…

Αφορά την 2379/08-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 9ΜΡΟ46ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για…

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στη συνεδρίασή της ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81705, Α.Π. 13570/2018)…

Αφορά την 10815/16-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΡΑΙ46ΨΖΥ1-..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81336, Α.Π. 13572/2018)…

Πρόσκληση 13572/14-06-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 7Τ7Υ46ΨΖΥ1-ΕΩΘ (706 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81981, Α.Π. 13601/2018)…

Αφορά την 10335/09-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 73ΩΚ46ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ…

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 17/09/2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) Επιτροπής Διενέργειας Δ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 27129/14-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες του Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.»Master of B..

Read More
0 comment

(Α.Π.:27154/14-11-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών…

(Α.Π.:27154/14-11-2018) Ανακοίνωσης υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82200, Α.Π. 27237/2018)…

Πρόσκληση 27237/08-11-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΚΥΠ46ΨΖΥ1-Ω2Υ (887 kB)

Read More