Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιούνιος 12, 2018

0 comment

(Α.Π.: 2462/12-02-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες ΠΜΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 2474/2018)…

Αφορά την 30916/27-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΣΟ746ΨΖΥ1-Ν9..

Read More
0 comment

(Α.Π. 5095/12.03.2018) Έγκριση α)…

Το ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ  αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 4/28-2-2018 τ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 13393/12-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «TS-EUROTRAIN: Διεπιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για το σύνδρομο Tourette. Δι..

Read More
0 comment

(A.Π. 13392/12-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «TS-EUROTRAIN: Διεπιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για το σύνδρομο Tourette. Δι..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 20408/12-09-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ"…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΕ- 81708» του Προγράμματος «ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ-ΤΟΚΕ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81189, Α.Π. 26652/2018)…

Πρόσκληση 26652/08-11-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 606Ψ46ΨΖΥ1-Ν87 (661 kB)

Read More
0 comment

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ…

Εκ μέρους του Προέδρου του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητή κ. Δ. Χανδράκη, σας προωθώ τον σύνδεσμο στον οποίο έχ..

Read More