Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιούνιος 11, 2018

0 comment

(Α.Π. 10548/11-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Γνώσεις για τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων – Knowpec, ΚΕ-81746» του Προ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 10556/11-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Global changes in post-transcriptional regulators during West Nile virus replication: insights into pathogenetic mechanisms, ΚΕ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 13212/11-6-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας”…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΕ 81336», ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 13301/11-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «SEEMLA – Sustainable exploitation of biomass for bioenergy from marginal lands in Europe» (Αειφορική Αξιοποί..

Read More
0 comment

(Α.Π. 13336/11-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ &..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ…

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 16/07/2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) Επιτροπής Διενέργειας Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81535, Α.Π. 20354/2018)…

Αφορά την 11018/17-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΦΗ146ΨΖΥ1-45..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81854, Α.Π. 20356/2018)…

Αφορά την 14387/20-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 7ΝΓΠ46ΨΖΥ1-3..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 23489/11-10-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ"…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες ΠΜΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ Α..

Read More
0 comment

(Α.Π. 23529/11-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ZenHBalkan – Towards Zero Energy Hospitals in the Balkan Region, ΚΕ-82042» του Προγράμματος «Interreg B..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81157, Α.Π. 23509/2018)…

Πρόσκληση 23509/11-10-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΨ2Λ46ΨΖΥ1-Μ7Γ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 80340, Α.Π. 23541/2018)…

Πρόσκληση 23541/11-10-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΟ8Ζ46ΨΖΥ1-Β4Δ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 23556/2018)…

Αφορά την 14296/20-06-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία 6ΤΩΑ46ΨΖΥ1-Μ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82205, Α.Π. 23568/2018)…

Πρόσκληση 23568/11-10-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω6Σ546ΨΖΥ1-0ΞΜ (975 kB)

Read More