Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιούνιος 8, 2018

0 comment

(ΚΕ 81203, Α.Π. 2379/2018)…

  Πρόσκληση 2379/02-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΙΡΣ46ΨΖΥ1-04Κ (695..

Read More
0 comment

2η Ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής…

Στις 4 Iουνίου 2018 ανακοινώθηκε η 2η Ευρωπαϊκή Πρόσκληση στο πλαίσιο της δράσης ACT – «Επιτάχυνση των τεχνολογιών CCUS (Carbon capture, utili..

Read More
0 comment

Ευρωπαϊκή Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών…

Στις 4 Iουνίου 2018 ανακοινώθηκε η  κοινή πρόσκληση στο πλαίσιο της δράσης SOLAR-ERA.NET Cofund 2 η οποία διεξάγεται από εθνικά / περιφερει..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 23088/08-10-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «TS-EUROTRAIN: Διεπιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης για το σύνδρομο Tourette. Δι..

Read More
0 comment

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος…

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. 221/25-9-2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε τ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 26517/07-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ"…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΦΑΓΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ NGS ΓΙΑ ΜΑΖΙ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 25104/26-10-2018) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ…

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠ: 25104/26-10-2018   Διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται στη Διακήρυξη του έργου με ΚΕ ..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 26120/05-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ"…

Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,στο πλαίσιο του έργου «Αξιολόγηση και βελτίωση γηγενών πληθυσμών και ποικιλιών φακής για..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 26462/07-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ"…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «FORESMIT Recovery of degraded coniferous FOrests for environmental sustainability REStoration and climate change MITigatio..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ…

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διεν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82144, Α.Π. 26617/2018)…

Πρόσκληση 26617/02-11-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω1Ω746ΨΖΥ1-1ΨΞ (934 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81978, Α.Π. 26609/2018)…

Πρόσκληση 26609/08-11-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω0Ζ946ΨΖΥ1-3ΚΑ (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82217, Α.Π. 26611/2018)…

Πρόσκληση 26611/08-11-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΔ7Θ46ΨΖΥ1-ΓΦΔ (908 kB)

Read More
0 comment

ΦΥΛΛΑΔΙO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 08.11.2018

Μπορείτε να δείτε στο φυλλάδιο των Ερευνητικών Προσκλήσεων την ανοιχτή πρόσκληση που σας ενδιαφέρει επιλέγοντας τον αντίστο..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ…

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 12/11/2018, και ώρα 10:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Δ..

Read More