Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιούνιος 7, 2018

0 comment

«Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα και…

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτ..

Read More
0 comment

Φυλλάδια Ερευνητικών Προσκλήσεων 07.03.2018

Μπορείτε να δείτε τα φυλλάδια των Ερευνητικών Προσκλήσεων επιλέγοντας τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει στην ενότητα Order by Ημε..

Read More
0 comment

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για…

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 έως και 27 (Κεφάλαιο Ε) του ν..

Read More