Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιούνιος 7, 2018

0 comment

«Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα και…

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτ..

Read More
0 comment

Φυλλάδια Ερευνητικών Προσκλήσεων 07.03.2018

Μπορείτε να δείτε τα φυλλάδια των Ερευνητικών Προσκλήσεων επιλέγοντας τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει στην ενότητα Order by Ημε..

Read More
0 comment

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για…

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 έως και 27 (Κεφάλαιο Ε) του ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60076, Α.Π. 29796/2018)…

Πρόσκληση 29796/06-12-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 24 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΕΔΓ46ΨΖΥ1-4ΡΜ (723 kB)

Read More