Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιούνιος 6, 2018

0 comment

(Α.Π. 4556/06.03.2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛ..

Read More
0 comment

Ενημέρωση για την πορεία…

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ ενημερώνει τα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας ότι η διαδικασία της α̵..

Read More
0 comment

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για…

Τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 452..

Read More