Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιούνιος 5, 2018

0 comment

ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 05.01.2018

Μπορείτε να δείτε τα φυλλάδια των Ερευνητικών Προσκλήσεων επιλέγοντας τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει στην ενότητα Order by Ημε..

Read More
0 comment

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη…

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 08-03-2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Δι..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 7674/05-04-2018) Πρόσκληση υποβολής…

(Α.Π.: 7674/05-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Αναλωσίμων για την κατασκευή ηλεκτροδίων μπαταρίας» συνολική..

Read More
0 comment

(Α.Π. 12500/05-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ"…

Ανακοίνωση «Απευθείας» Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Γ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 12700/05-06-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες του Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.»Master of B..

Read More
0 comment

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για…

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στη Συνεδρίαση Αρ. 293/22-05-2018, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/201..

Read More
0 comment

Α.Π. 22864/05-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας     Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚ..

Read More
0 comment

(Α.Π.:22948/5-10-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών…

(Α.Π.:22948/5-10-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Synthetic Biology in MBG – From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE-MBG), ΚΕ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 22862/05-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ…

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας    Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπι..

Read More