Καταχωρήσεις ανά μέρα: Ιούνιος 4, 2018

0 comment

(Α.Π.:7509/04-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών…

(Α.Π.:7509/04-04-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια και τοποθέτηση μονάδων & εξαρτημάτων κλιματισμού τα οποία είναι ..

Read More
0 comment

(Α.Π.:9997/4-5-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas – BIOPROSPECT/Διατήρηση και αειφ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 9998/4-5-2018) Πρόσκλησης υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas – BIOPROSPECT/Διατήρηση και αειφ..

Read More
0 comment

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για…

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 έως 27 του Ν. 4521/2018, στη συνεδρ..

Read More
0 comment

(Α.Π. : 12367/4-6-2018) Ανακοίνωση…

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική» του Πρ..

Read More
0 comment

(Α.Π.:12388/4-6-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών…

Ανακοίνωσης υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική» του Προγράμματος Μεταπτυχι..

Read More
0 comment

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για…

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στη συνεδρίαση της υπ’ αριθ. 15/15-05-2018 ενέκρινε την ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 12485/04-06-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση έργου σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ZenH Balkan – Towards Z..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82093, Α.Π. 16088/2018)…

Πρόσκληση 16088/04-07-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 68Κ946ΨΖΥ1-Σ05 (818 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π. 19538/04-09-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», ΚΕ-82156», που αφορά σε ανάθεση προμ..

Read More