Καταχωρήσεις ανά μήνα: Μάρτιος 2018

0 comment

ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 05.01.2018

Μπορείτε να δείτε τα φυλλάδια των Ερευνητικών Προσκλήσεων επιλέγοντας τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει στην ενότητα Order by Ημε..

Read More
0 comment

Δαπάνες για μετακινήσεις στο…

Πάγια απόφαση της Επιτροπής Ερευνών στη συνεδρίαση 395/22.12.2017 με Α.Π. 30481/2017 Σχετικά Αρχεία 30481 ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (574 kB)

Read More
0 comment

Ανακοίνωση ΙΚΥ για προσκλήσεις…

Το ΙΚΥ, ως Εθνική Μονάδα για τα Erasmus+, έχει αναρτήσει τις Εθνικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Erasmus+ για τους Το..

Read More
0 comment

Ανακοίνωση αναστολής έκδοσης Παραστατικών

Σας ενημερώνουμε για αναστολή έκδοσης παραστατικών ΜΟΔΥ ΔΠΘ Σχετικά Αρχεία ANAKOIΝΩΣΗ(1) (69 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81980, Α.Π. 839/2018)…

Πρόσκληση 839/2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6ΞΜΕ46ΨΖΥ1-ΖΙΜ (864 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81834, Α.Π. 841/2018)…

Αφορά την 26687/24-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.

Read More
0 comment

(ΚΕ 81711, Α.Π. 939/2018)…

Αφορά την 25815/14-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία Ψ1Μ846ΨΖΥ1-Χ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 943/2018)…

Αφορά την 29731/19-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΡΜΜ46ΨΖΥ1-5..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ…

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 25/01/2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Δι..

Read More
0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ…

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 25/01/2018 και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Εν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81714, Α.Π. 1285/2018)…

Αφορά την 27031/28-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΩΕ6Ε46ΨΖΥ1-1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 1286/2018)…

Αφορά την 27032/28-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΔΠ146ΨΖΥ1-Λ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 1722/2018)…

Πρόσκληση 1722/29-01-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΩΧ4Ξ46ΨΖΥ1-Υ51 (906 kB)

Read More
0 comment

Φυλλάδια Ερευνητικών Προσκλήσεων 31.01.2018

Μπορείτε να δείτε τα φυλλάδια των Ερευνητικών Προσκλήσεων επιλέγοντας τον σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει στην ενότητα Order by Ημε..

Read More
0 comment

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης…

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμε..

Read More
0 comment

(MIS 5002495, Α.Π. 1871/2018)…

Πρόσκληση 1871/01-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία Ω00946ΨΖΥ1-ΟΣΜ (914 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 60057, Α.Π. 1996/2018)…

Αφορά την 29811/19-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου. Σχετικά Αρχεία ΨΤ4Θ46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80177, Α.Π. 1993/2018)…

Αφορά την 26765/24-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 9ΑΚΘ46ΨΖΥ1-Ξ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80231, Α.Π. 1997/2018)…

Αφορά την 29815/19-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΦΒ046ΨΖΥ1-Δ1..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81630, Α.Π. 1989/2018)…

Αφορά την 26687/24-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΗΣΚ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 1065/2018)…

Αφορά την 27646/01-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 9ΓΚ746ΨΖΥ1-ΜΣ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 1067/2018)…

Αφορά την 27643/01-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 6ΘΦ746ΨΖΥ1-ΘΥ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82005, Α.Π. 1979/2018)…

Πρόσκληση 1979/02-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 97ΜΝ46ΨΖΥ1-ΚΒ5 (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81203, Α.Π. 2379/2018)…

  Πρόσκληση 2379/02-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΙΡΣ46ΨΖΥ1-04Κ (695..

Read More
0 comment

(KE-82015) Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας…

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 14/2/2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση α) Επιτροπής Διενέργειας Δι..

Read More
0 comment

(Α.Π.: 2462/12-02-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες ΠΜΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 2474/2018)…

Αφορά την 30916/27-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΣΟ746ΨΖΥ1-Ν9..

Read More
0 comment

(ΚΕ 80228, Α.Π. 2555/2018)…

Αφορά την 28346/08-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΩΦΙΦ46ΨΖΥ1-8..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81603, Α.Π. 2547/2018)…

Αφορά την 28615/12-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία Ψ63Ν46ΨΖΥ1-4Γ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82008, Α.Π. 2601/2018)…

Πρόσκληση 2601/13-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:30. Σχετικά Αρχεία 63ΗΓ46ΨΖΥ1-ΞΡΓ (850 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81793, Α.Π. 2598/2018)…

Πρόσκληση 2598/13-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΙΓ246ΨΖΥ1-9ΚΔ (595 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81050, Α.Π. 2683/2018)…

Αφορά την 30622/22-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΞ7Α46ΨΖΥ1-Δ..

Read More
0 comment

PRIMA - Δημοσίευση Διεθνών…

Οι πρώτες διεθνείς και διακρατικές προκηρύξεις έτους 2018 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας του προγράμματος..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81942, Α.Π. 2738/2018)…

Πρόσκληση 2738/15-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 6Ε1Κ46ΨΖΥ1-ΦΚ0 (853 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82016, Α.Π. 2758/2018)…

Αφορά την 30587/22-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΛ3Μ46ΨΖΥ1-Γ5..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81920, Α.Π. 2770/2018)…

Αφορά την 30916/27-12-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία ΨΛΕΥ46ΨΖΥ1-Ν..

Read More
0 comment

(ΚΕ 60055, Α.Π. 2805/2018)…

Αφορά την 26907/27-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 7ΣΥΥ46ΨΖΥ1-Κ..

Read More
0 comment

(ΚΕ 82035, Α.Π. 2977/2018)…

Αφορά την 26907/07-02-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία 6ΤΟΣ46ΨΖΥ1-156..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81940, Α.Π. 3031/2018)…

Αφορά την 26813/24-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου Σχετικά Αρχεία Ω1ΒΦ46ΨΖΥ1-Ο2..

Read More
0 comment

(ΚΕ 81523, Α.Π. 3124/2018)…

Πρόσκληση 3124/21-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία Ω17Δ46ΨΖΥ1-8ΑΡ (487 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 81553, Α.Π. 3137/2018)…

Πρόσκληση 3137/21-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΒΓΔ46ΨΖΥ1-ΛΨΘ (695 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 60052, Α.Π. 3139/2018)…

Πρόσκληση 3139/21-02-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία ΨΤ6Κ46ΨΖΥ1-ΥΛΓ (701 kB)

Read More
0 comment

(Α.Π.: 3204/21-02-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ…

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών με Α.Π.: 2462/12-02-2018 με τη διαδικασία της «απ’ ευθείας ανάθεσης» (ΚΕ 60056, π/υ: €8.860,..

Read More
0 comment

(Α.Π. 3400/22.02.2018) Πρόσκληση υποβολής…

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛ..

Read More
0 comment

(Α.Π. 3569/26.02.2018) Έγκριση α)…

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 396/2018 τη δι..

Read More
0 comment

(Α.Π. 3668/27.02.2018) Έγκριση α)…

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 3/14-2-2018 (του Ε..

Read More
0 comment

(Α.Π. 3694/27.02.2018) Έγκριση α)…

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 3/14-2-2018 (του Ε..

Read More
0 comment

(Α.Π. 3854/01.03.2018) Έγκριση α)…

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης του παρόντος,  αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρία..

Read More
0 comment

Έναρξη έκδοσης Παραστατικών

Σε συνέχεια της ψήφισης, στις 26.02.2018, του νομοσχεδίου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής», που περιέχει τροποποιήσεις άρθρων π..

Read More
0 comment

(ΚΕ 51714, Α.Π. 3851/2018)…

Πρόσκληση 3851/01-03-2018 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00. Σχετικά Αρχεία 9ΥΜ246ΨΖΥ1-ΝΧ5 (605 kB)

Read More
  • English