ΦΥΛΛΑΔΙO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 12.01.2023

0

ΦΥΛΛΑΔΙO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 12.01.2023

Στο φυλλάδιο των ερευνητικών προσκλήσεων παρέχονται πληροφορίες για τις τελευταίες ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ευρωπαϊκών και λοιπών προγραμμάτων.

Σχετικά Αρχεία