ΦΥΛΛΑΔΙO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 05.10.2022

0

ΦΥΛΛΑΔΙO ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 05.10.2022

Στο φυλλάδιο των ερευνητικών προσκλήσεων παρέχονται πληροφορίες για τις τελευταίες ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ευρωπαϊκών και λοιπών προγραμμάτων.

Σχετικά Αρχεία