81538- Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «Κλινική-Χειρουργική Ανατομία»

0

81538- Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «Κλινική-Χειρουργική Ανατομία»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Κλινική-Χειρουργική Ανατομία» (ΚΕ-81538) που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης» Προμήθειας εξοπλισμού αίθουσας σεμιναρίων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.032,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία