Πρόσκληση σε workshop: «Building a Successful TTO: Structure, Human Capital, Responsibilities and Resources», Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, 17.00-19.00

0

Πρόσκληση σε workshop: «Building a Successful TTO: Structure, Human Capital, Responsibilities and Resources», Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, 17.00-19.00

Περισσότερες πληροφορίες παρακάτω:

Σχετικά Αρχεία