Πρόσκληση Πανεπιστημίου Κρήτης για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

0

Πρόσκληση Πανεπιστημίου Κρήτης για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης:
Λεπτομέρειες στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης: https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A9%CE%93%CE%9D%CE%A9469%CE%927%CE%93-%CE%9D1%CE%9F.pdf