Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν υποψηφιότητα για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (στο εξής Ε.Η.Δ.Ε.) του ΟΠΑ.

Σχετικά Αρχεία