Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» (ΚΕ81863).

2 ΠΕ Βιολογίας (Έδρα απασχόλησης Ξάνθη)
1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Έδρα απασχόλησης Ξάνθη)

Καταληκτική ημερομηνία: 15/05/2017

Σχετικά Αρχεία