Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)

0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (www.hmu.gr),  καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. (elke.hmu.gr), η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

(Ε.Η.Δ.Ε) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Σχετικό link: https://www.hmu.gr/el/proclamations/16655

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι έως τις 07/07/2021 και ώρα 15.00

 

Σχετικά Αρχεία