Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Εκ μέρους της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο https://elke.uniwa.gr/announcements/prosklisiekdilosisendiaferontosgiatisygkrotisitisepitropisithikiskaideontologiastisereynaseidetoypanepistimioydytikisattikis/ η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.