Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του νέου γραφείου στη Ξάνθη-Κομοτηνή

0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του νέου γραφείου στη Ξάνθη-Κομοτηνή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση με συνεργάτη του νέου Περιφερειακού Γραφείου (Βιβλιοθήκης) του ΟΒΙ στην Ξάνθη και την Κομοτηνή.

Ο ΟΒΙ βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε τροχιά υλοποίησης των αναπτυξιακών στόχων που έχει θέσει. Ανάμεσα σε αυτούς κομβική θέση κατέχει η ίδρυση περιφερειακών γραφείων του Οργανισμού, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας σε όλη τη χώρα μέσω της δημιουργίας ενός γραφείου ανά Περιφέρεια και τη λειτουργία τους ως onestopshop Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Μετά τα γραφεία της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Ηρακλείου, ο ΟΒΙ προχωρά στην ίδρυση των επόμενων τριών περιφερειακών γραφείων του στη Θεσσαλία (Βόλο), την Ήπειρο (Ιωάννινα) και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα στην Ξάνθη και την Κομοτηνή.

Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταγράφονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί κανείς να συμμετέχει, καθώς και η διαδικασία επιλογής.

Σας αποστέλλω τη σχετική ανάρτηση, για την περίπτωση που επιθυμείτε να την προωθήσετε σε πιθανούς ενδιαφερόμενους.

http://www.obi.gr/el/news/πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-γ-8/

Σχετικά Αρχεία