Πρόσκληση για την Ημερίδα της Ξάνθης , την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 : Παρουσίαση του Β κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

0

Πρόσκληση για την Ημερίδα της Ξάνθης , την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 : Παρουσίαση του Β κύκλου της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας  κ. Π. Κυπριανίδου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) σας προσκαλούν σε Ενημερωτική Εκδήλωση για το Β΄ Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη, την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρες 10:30- 14:30,στο Αμφιθέατρο του  Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου – Παράρτημα Ξάνθης του ΕΚ ΑΘΗΝΑ, Νοτιοανατολικό άκρο της Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων.
Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Ε. Γιαννακίδης, Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αναλυτικές πληροφορίες για την προκήρυξη του Β΄ κύκλου της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και όλα τα συνοδευτικά και υποστηρικτικά έγγραφα και αρχεία στο: www.eyde-etak.gr

Σχετικά Αρχεία