ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου , στην από 30.06.2021 29η συνεδρίαση αποφάσισε την κατάρτιση και δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας τη ς Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σχετικά Αρχεία