ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΏΝ ΠΥΚΑΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ»

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΏΝ ΠΥΚΑΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ»

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Δ.Π.Θ., στην αριθ. 13/28-9-2023 συνεδρίασή του, αντιλαμβανόμενο τις κρίσιμες για την ανθρώπινη ζωή επιδράσεις των πρόσφατων πυρκαγιών στη Θράκη, τα τραύματα τα οποία προκάλεσε σε κάθε ζωντανό οργανισμό και στο φυσικό περιβάλλον, προχωρά στην ενίσχυση ερευνητικών δράσεων προς όφελος της κοινωνίας της Θράκης καλεί τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης να υποβάλλουν προτάσεις δράσεων στο πλαίσιο του προκηρυχθέντος ερευνητικού έργου με τίτλο «Δράσεις με στόχο την άμβλυνση επιπτώσεων των πυρκαγιών στη Θράκη: DUTH to the people», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. Από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θ. θα χρηματοδοτηθούν έως πέντε δράσεις προϋπολογισμού έως 10.000,00€ έκαστη.


Σχετικά Αρχεία