ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΑ (ΚΕ-82218, Ε.Υ. ΚΟΦΦΑ Μ.)

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΑ (ΚΕ-82218, Ε.Υ. ΚΟΦΦΑ Μ.)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» – Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες, ΚΕ – 82218», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια  υλικών για τρωκτικά (μύες, επίμυες)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 128,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία