Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

0 comment

(ΚΕ 82289, Α.Π. 1689/2021)…

Πρόσκληση 1689/18-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΧΚ546ΨΖΥ1-ΘΓΧ (679 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82393, Α.Π. 1657/2021)…

Πρόσκληση 1657/18-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 02 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΤΚΞ46ΨΖΥ1-ΩΩΕ (698 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82208, Α.Π. 1566/2021)…

Πρόσκληση 1566/15-01-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 01 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9Δ7646ΨΖΥ1-1ΔΒ (754 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82199, Α.Π. 40130/2020)…

Πρόσκληση 40130/30-12-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 14 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΓΔΖ46ΨΖΥ1-ΨΒΦ (680 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82005, Α.Π. 39816/2020)…

Πρόσκληση 39816/24-12-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 08 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6Ρ5Ψ46ΨΖΥ1-ΨΡ3 (2 MB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82239, Α.Π. 39787/2020)…

Πρόσκληση 39787/24-12-2020 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 08 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΡΑΘ46ΨΖΥ1-ΩΤΕ (766 kB)

Read More