Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

0 comment

(ΚΕ 82556, Α.Π. 15241/2021)…

Πρόσκληση 15241/16-04-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 04 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9ΩΣ946ΨΖΥ1-1Ε9 (740 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82148, Α.Π. 14889/2021)…

Πρόσκληση 14889/14-04-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 29 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΚΧ746ΨΖΥ1-ΓΗΙ (734 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82628, Α.Π. 14319/2021)…

Πρόσκληση 14319/12-04-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 9ΗΔ946ΨΖΥ1-4ΑΩ (876 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82628, Α.Π. 14315/2021)…

Πρόσκληση 14315/12-04-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία 6ΜΥΣ46ΨΖΥ1-Ο1Λ (877 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82628, Α.Π. 14312/2021)…

Πρόσκληση 14312/12-04-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΨΘΩΔ46ΨΖΥ1-Ρ15 (877 kB)

Read More
0 comment

(ΚΕ 82628, Α.Π. 14307/2021)…

Πρόσκληση 14307/12-04-2021 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 27 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00. Σχετικά Αρχεία ΩΔ4Ι46ΨΖΥ1-24Μ (884 kB)

Read More