Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

0

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ, στη συνεδρίαση με αριθμό 412/05.06.2019 αποφάσισε να σας ενημερώσει ότι η έγκριση ίδρυσης ή επανίδρυσης ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας, γιατί δε δύναται να ασκηθεί δεοντολογικός και ηθικός έλεγχος επ’ αυτής.

Σχετικά Αρχεία