Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών (Α.Π. Διακήρυξης: 26750/24.11.2017, ΚΕ-81975)

0

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών (Α.Π. Διακήρυξης: 26750/24.11.2017, ΚΕ-81975)

Ημερομηνία: 11/12/2017
Α.Π.: 28556

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω της κατάληψης της Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ. από τους φοιτητές με αποτέλεσμα την αδυναμία έγκαιρης παράδοσης αλληλογραφίας, παρατείνεται η προθεσμία λήψης προσφορών για το Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας με Α.Π. 26750/24.11.2017 (ΑΔΑ: 17PROC002295781) ως τη Δευτέρα 18/12/2017 και ώρα 14:00, ενώ ορίζεται ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η Τετάρτη 20/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ.