Νέο Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Proof of Concept (POC)»

0

Νέο Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Proof of Concept (POC)»

To Επιστημονικό Πάρκο Πατρών δίνοντας βαρύτητα στην αναστροφή του brain drain σε brain gain, προκηρύσσει το νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Proof of Concept (PoC)» που στοχεύει στην εμπορική εκμετάλλευση καινοτόμων ερευνητικών προτάσεων.

Πληροφορίες στο συνημμένο

Σχετικά Αρχεία