Με επιτυχία στέφθηκαν οι Τεχνικές Συναντήσεις Εργασίας για την οριστικοποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Αγροδιατροφής

0

Με επιτυχία στέφθηκαν οι Τεχνικές Συναντήσεις Εργασίας για την οριστικοποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Αγροδιατροφής

Περιφερειακή Αριστεία_Τομείς ΔΠΘΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έπειτα από συνεργασία και με τις κεντρικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έχει δρομολογήσει την έκδοση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Αγρο-διατροφής, στα πλαίσια υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Για την παρουσίαση, διαβούλευση και οριστικοποίηση της  Πρόσκλησης, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία δύο (2) συναντήσεις εργασίας.

  • Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, στο Ξενοδοχείο Egnatia, στην Αλεξανδρούπολη,
  • Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, στο Ξενοδοχείο Κούρος, στη Δράμα.

Περισσότερα..

Σχετικά Αρχεία