Κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής καταστροφής πάγιου εξοπλισμού

0

Κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής καταστροφής πάγιου εξοπλισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 21/05/2019, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: Επιτροπής Καταστροφής Πάγιου Εξοπλισμού στο πλαίσιο των πάσης φύσης έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011).

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.