(ΚΕ 83141, Α.Π. 61840/07-12-2023) Ακύρωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

0

(ΚΕ 83141, Α.Π. 61840/07-12-2023) Ακύρωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αφορά την 55922/02-11-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Σχετικά Αρχεία